Skip to main content

2022-02-23

Tiel

Duurzaamheid, een keuze of een plicht

Samenvatting

Het betreft hier een onderzoek uitgevoerd door de leden van de rekenkamercommissie over hoe er wordt omgegaan met het begrip “duurzaamheid” in de gemeente Tiel.

Onderzoeksvraag

Slaagt de gemeente erin om haar ambities en doelen m.b.t. duurzaamheid te realiseren en zo ja, op welke wijze?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Tiel
Ingestuurd door
M. Rietberg
E-mailadres
mrietberg@tiel.nl

Documenten