Skip to main content

1-1-2021

Randstedelijke Rekenkamer

Eindrapport Stof tot nadenken

Samenvatting

Onderzoek naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco. Deze taken worden uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt de uitvoering van de VTH-taken bij Tata Steel en Harsco en welke verbeteringen zijn daarbij mogelijk?

Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
E-mailadres
valentijn@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Externe link