2022-02-20

Best

Van Onderzoek naar Praktijk

Samenvatting

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• De mate van doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (Rkc) Best en in de wijze waarop
besluiten van de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden doorgevoerd;
• Eventuele rode draden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
• Het verloop van de processen tijdens het onderzoek, bij de besluitvorming en de uitvoering;
• De factoren die van invloed zijn op (de mate van) doorwerking;
• De vraag of dezelfde mechanismen van doorwerking ook spelen bij raadsbesluiten.

Onderzoeksvraag

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
*De soorten aanbevelingen van de RKC Best
*De wijze waarop deze aanbevelingen opvolging wordt gegeven
*Wat de resultaten/effecten zijn van deze opvolging
*De wijze waarop de raad wordt geïnformeerd en de rol van de gemeenteraad.
*De paralellen en de verschillen met reguliere raadsvoorstellen

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Best
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.