Skip to main content

2023-04-05

Rekenkamer Hilversum

Nazorgonderzoek vastgoed

Samenvatting

In de periode van februari 2022 tot en met februari 2023 heeft de rekenkamer een nazorgonderzoek naar vastgoed uitgevoerd. De rekenkamer was benieuwd of de effectiviteit en doelmatigheid van het vastgoed – vijf jaar na het eerdere rekenkameronderzoek naar vastgoed in 2017 – verbeterd is. De rekenkamer komt op basis van dit nazorgonderzoek tot de hoofdconclusie dat de gemeente vorderingen heeft gemaakt in de ontwikkeling van het vastgoedbeleid en de optimalisatie van het vastgoedbeheer. Desondanks maken deze vorderingen het nog onvoldoende mogelijk voor de raad om te sturen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het vastgoed.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is door het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek “vastgoedbeheer” uit 2017?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Gericht op
Gemeente Hilversum
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Ingestuurd door
Dorien Verloop
E-mailadres
d.verloop@hilversum.nl

Documenten