Skip to main content

2023-05-11

Ede

Het bos achter de boomspiegels. Een onderzoek naar het beleid voor de openbare ruimte in Ede (2016-2022)

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht hoe het beleid en de recente bezuinigingen op het gebied van de openbare ruimte hebben uitgepakt en hoe de raad hierover is geïnformeerd. De commissie concludeert dat het beleid onvoldoende is vertaald naar de benodigde beleids- en beheerplannen. De beoogde bezuinigingen zijn gerealiseerd in de beoogde omvang. Verder constateert de commissie dat de ambities voor de openbare ruimte niet kunnen worden gerealiseerd met de beschikbare financiële middelen en dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Ede de afgelopen jaren is afgenomen. De raad krijgt met de geboden informatie moeilijk zicht op de grotere opgaven op dit gebied en richt zich vooral op kleinere onderwerpen, zoals boomspiegels.

Onderzoeksvraag

Is het Edese beleid voor de openbare ruimte, en met name het beheer hiervan, doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Ede
Ingestuurd door
Hedzer Uulders
E-mailadres
hedzer.uulders@ede.nl

Documenten