Skip to main content

04-04-2012

Rekenkamercommissie Oisterwijk

Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

Samenvatting

“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclusie dat de fysieke doelstellingen voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn uitgewerkt, terwijl de uitwerking van de inhoudelijke doelen mager is geweest. Door een relatie te leggen tussen middelen voor peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstanden, VVE, leefbaarheid en sport en cultuur enerzijds en de brede schoolontwikkeling anderzijds kan beter zichtbaar worden in welke mate deze middelen bijdragen aan de inhoudelijke doelen van de brede schoolontwikkeling.

Onderzoeksvraag

Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente Oisterwijk
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
E-mailadres
maaike.mesdag@oisterwijk.nl

Documenten