Skip to main content

28-05-2014

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Inzicht in subsidies gemeente Vlaardingen

Samenvatting

Quick scan waarin een tweetal overzichten het gehele subsidieveld van de gemeente Vlaardingen in beeld is gebracht. Daarnaast zijn de bevindingen bij het opstellen van de overzichten opgenomen.

Onderzoeksvraag

Welk aspect van het subsidiebeleid van Vlaardingen kan diepgaand worden onderzocht, zodat de gemeenteraad een goed inzicht krijgt in de gewenste maatschappelijke effecten van de subsidieverstrekkingen door de gemeente?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten