Skip to main content

28-01-2014

Rekenkamer Wageningen

Wat is goed voor de wijk; evaluatie wijkgericht werken Wageningen

Samenvatting

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek van de Rekenkamer Wageningen heeft betrekking op het maken van een heldere keuze voor de toekomst van het wijkgericht werken. “Maak een heldere bestuurlijke keuze voor het al dan niet continueren van het wijkgericht werken. Baseer de keuze op een afwegingsproces waarbij ook inwoners en maatschappelijke partners kunnen inspreken. Dan kan wijkgericht werken een goed instrument zijn voor een evenwichtige verhouding tussen burgers en overheid. Stel -indien besloten wordt verder te gaan – op hoofdlijnen – bestuurlijke kaders voor het wijkgericht werken vast m.b.t. tot de strekking van het wijkgericht werken”.

Onderzoeksvraag

A. Hoe is het WGW in Wageningen opgezet en wat zijn de resultaten?
B. Hoe is voorzien in informatie-uitwisseling met de raad?
C. Hoe doeltreffend en doelmatig is het WGW?
D. Welke mogelijkheden zijn er om het WGW in Wageningen verder te verbeteren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
College, raad en gemeentelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Ingestuurd door
Paul Bosch
E-mailadres
pboschgod@kpnmail.nl

Documenten