Skip to main content

28-05-2013

Randstedelijke Rekenkamer

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Noord-Holland

Samenvatting

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de verankering van nazorg in de Wet bodemsanering heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de plantoetsing en handhaving bij nazorg. Ook is aanvullend dossieronderzoek uitgevoerd bij 11 nazorglocaties.

Onderzoeksvraag

Heeft de provincie voldoende grip op de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten