Skip to main content

27-11-2012

Randstedelijke Rekenkamer

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Flevoland

Samenvatting

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de verankering van nazorg in de Wet bodemsanering heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de plantoetsing en handhaving bij nazorg.
Er is geen aanvullend dossier onderzoek uitgevoerd, omdat nazorg minder omvangrijk is in Flevoland vanwege de relatief schone bodem.

Onderzoeksvraag

Heeft de provincie voldoende grip op de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
provincie Flevoland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten