Skip to main content

29-04-2008

Randstedelijke Rekenkamer

MKBA RijnlandRoute – Quick scan op rapporten, contra-expertises en commentaren

Samenvatting

De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Rijnlandroute, een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en A44 die doorloopt naar de kust. Hiervoor zijn verschillende studies uitgevoerd, waaronder een Nut- en noodzaaknotitie (NNN) en een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA).
Eind mei 2008 willen Provinciale Staten een besluit nemen over de Rijnlandroute. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, op verzoek van de Commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van PS, een quick scan uitgevoerd van de bovengenoemde NNN en MKBA, alsmede van de contra-expertises die zijn uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Voorschoten.

Onderzoeksvraag

In hoeverre beschikken PS over de vereiste informatie om de voor- en nadelen van de verschillende tracés tegen elkaar af te kunnen wegen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten