Skip to main content

13-10-2009

Rekenkamercommissie Coevorden

En nu de tonnage nog. De haven: het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC)

Samenvatting

De haven heeft de verwachtingen nog niet waargemaakt. De gemeente Coevorden was in 1997 ambitieus toen zij besloot om aan het Kanaal Almelo-Coevorden bij het Europark een industriehaven aan te leggen, het Regionaal Overslagcentrum (ROC). Zij wilde werkgelegenheid scheppen, bedrijven als IAMS vroegen om een haven en tegelijkertijd wekten het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel de verwachting dat zij het Kanaal Almelo-Coevorden zouden uitbreiden. Tijdens de uitvoering van dit project heeft de gemeente vervolgens lang aan haar originele prognoses vastgehouden, ook al bleken die al snel te optimistisch.

Onderzoeksvraag

Hoe is bij de industriehaven (als onderdeel van het Regionaal Overslagcentrum ROC) de besluitvorming in het verleden geweest, wat is het perspectief voor de toekomst en wat zijn de financiële risico’s voor de gemeente Coevorden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Caroline Loomans
E-mailadres
caroline.loomans@nvrr.nl

Documenten