Skip to main content

01-06-2012

Rekenkamer Rotterdam

Horen, zien en schrijven. Optreden van stadswachten in de openbare ruimte

Samenvatting

Het onderzoek richt zich onder meer op de kwaliteit van het optreden van stadswachten in de openbare ruimte: hoe opereren zij in bepaalde situaties, hoe komen zij tot hun beslissingen, waar richten zij zich op en hoe gaan zij met burgers om. Deze vragen zijn door middel van participerende observatie beantwoord. Ook is in het onderzoek gekeken naar de opleiding en aansturing van stadswachten en het effect van handelen op veiligheid en de fysieke kwaliteit van de buitenruimte,

Onderzoeksvraag

Hoe waarborgt en stuurt de gemeente het optreden van stadswachten en leidt hun optreden tot de beoogde resultaten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Ingestuurd door
R. Willemse
E-mailadres
r.willemse@rekenkamer.rotterdam.nl

Documenten