Skip to main content

19-02-2015

Rekenkamer Breda

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Samenvatting

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbonden partijen. De Rekenkamer doet 8 aanbevelingen om te komen tot een strakkere sturing en controle en beter toezicht.

Onderzoeksvraag

Is de informatie die de raad krijgt over de verbonden partijen voldoende geschikt om goed te kunnen sturen en controleren, hoe is de sturing en controle van de raad ten aanzien van de verbonden partijen geregeld, hoe gaat de raad hiermee om en hoe kan deze sturing en controle indien gewenst worden verbeterd.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
E-mailadres
ja.wiggers@breda.nl

Documenten