Skip to main content

04-11-2013

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde

Samenvatting

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in Groningen Airport Eelde (GAE NV). Een van de conclusies is dat de provincies Drenthe en Groningen de optimistische vooruitzichten van de directie van het vliegveld Eelde zonder veel nuancering overnemen. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing hebben de financiële gezondheid van de luchthaven niet bevorderd. Door een dunbevolkt achterland en nabije concurrenten (Schiphol) is een kostendekkende exploitatie van GAE NV volgens de Rekenkamer niet of pas op lange termijn mogelijk.

Onderzoeksvraag

Welke publieke belangen liggen ten grondslag aan de risicodragende participatie door de provincies Drenthe en Groningen in GAE en op welke wijze hebben deze provincies via hun aandeelhouderschap actief invulling gegeven aan de borging van deze publieke belangen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
provincie Groningen
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten