Skip to main content

24-09-2012

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Naar verantwoorde grondverwerving

Samenvatting

De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voert en de risico’s beheerst. De provincie Groningen heeft een sober aankoopbeleid en verwerft, evenals Drenthe, grond doelmatig (tegen marktprijzen) en neemt geen onnodig risico. De grondruiltransacties van de provincie Groningen brengen wel enig risico met zich mee. De provincie Fryslân voert een actief grondverwervingbeleid. De Rekenkamer is van mening dat dit niet doelmatig gebeurt en de nodige risico’s met zich brengt. Er wordt meer grond aangekocht dan strikt nodig is voor het verwezenlijken van de ruimtelijke doelen. Regelmatig worden boven marktconforme vergoedingen geboden.

Onderzoeksvraag

Om de benodigde informatie op te leveren, heeft de Rekenkamer de volgende vragen beantwoord:
1. Voor welke doelen verwerft de provincie Fryslân grond?
2. Welke risico’s zijn verbonden aan de grondverwerving door de
provincie Fryslân?
3. Hoe is de provincie Fryslân met deze risico’s omgegaan?
4. Hoe is de controle door GS en PS op de grondverwerving verlopen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
provincie Fryslân
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten