Skip to main content

03-11-2015

Rekenkamer Utrecht

Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg.

Samenvatting

De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis en de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. De rekenkamer concludeert dat de exploitatie van TivoliVredenburg forse incidentele en structurele tegenvallers heeft, die deels veroorzaakt zijn door problemen met het gebouw en deels door de hoge (huisvestings)kosten. Bij gelijkblijvende programmering, activiteiten en subsidie is geen sluitende exploitatie mogelijk en zijn er aanzienlijke financiële risico’s.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de beleidsmatige en financiële risico’s van het Muziekpaleis voor de gemeente Utrecht en in hoeverre beheerst de gemeente deze risico’s?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
E-mailadres
mario.van.den.berg@utrecht.nl

Externe link