Skip to main content

11-07-2011

Rekenkamer Oost-Nederland

Bestemming bereikt. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Overijssel

Samenvatting

Provinciale Staten stellen veel geld beschikbaar voor het realiseren van de grote wegenprojecten. Zo investeert de provincie Overijssel in de periode 2010-2020 ruim € 200 miljoen in provinciale wegenprojecten en de provincie Gelderland in de periode 2010-2019 ruim € 100 miljoen in wegen.Om een beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten heeft de Rekenkamer een aantal grote provinciale wegenprojecten in de provincie Gelderland en Overijssel onderzocht.

Onderzoeksvraag

Zijn de grote wegenprojecten maatschappelijk effectief en wat zijn hiervoor de verklaringen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten