Skip to main content

06-09-2016

Rekenkamer Utrecht

Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht.

Samenvatting

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015, onderdeel van de decentralisatie in het sociaal domein. Onderdeel van dit onderzoek zijn een enquête onder cliënten en huisbezoeken. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Utrecht onvoldoende maatwerk toepast bij de indicaties voor hulp bij het huishouden.

Onderzoeksvraag

Hoe werkt het nieuwe beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uit voor klanten en voor de financiën van de gemeente?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Utrecht, klanten en aanbieders van huishoudelijke hulp
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
E-mailadres
g.molenaar@utrecht.nl

Documenten