31-10-2012

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Beleid tot achter de horizon: de totstandkoming van klimaatbeleid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Samenvatting

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft onderzoek verricht naar het Energie- en klimaatprogramma 2008-2015. Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke beleidsdoelen geformuleerd zijn, of de daarbij geformuleerde verwachtingen reëel zijn, wat de oorzaken zijn van het lagere dan beoogde realisatietempo, en welke mogelijke oplossingsrichtingen en (bij)sturingsmogelijkheden er zijn.

Onderzoeksvraag

1. Welke beleidsdoelen zijn er geformuleerd?
– Hoe SMART zijn deze doelen geformuleerd?
– Is dit gebeurd voor alle relevante terreinen?
– Zijn concrete stappen benoemd om de doelen te bereiken?
– Zijn heldere links gelegd met de beschikbare instrumenten?
2. Zijn de geformuleerde verwachtingen reëel, gelet op wat je lokaal kan doen, mede gelet op ervaringen en analyses van andere overheden?
3. In hoeverre verklaart het voorgaande het lage realisatietempo?
4. In welke mate spelen andere oorzaken een rol?
5. Welke oplossingsrichtingen zijn er om de situatie te verbeteren?
6. Op welke wijze kan de gemeenteraad optimaal (bij)sturen en welke factoren kan zij in het vervolg het best monitoren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.