Skip to main content

01-03-2017

Rekenkamer Oost-Nederland

Provinciaal geld op afstand: provincie Overijssel

Samenvatting

De provincie Overijssel heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en daar circa € 272 miljoen beschikbaar voor gesteld. De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de provincie deze heeft vormgegeven en hoe zij zicht houdt op het bereiken van de doelen van de fondsen. Dit waren het Energiefonds Overijssel (€ 200 mln.) en het Innovatiefonds Overijssel (€ 41,5 mln.). De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de organisatie, werkwijze, gestelde eisen en financiële beleid van de fondsen. Hierbij is onder meer gekeken naar de link tussen de provinciale doelen en de resultaten van de fondsen.

Onderzoeksvraag

Hoe hebben de provincies Gelderland en Overijssel vorm gegeven aan de revolverende fondsen op het gebied van energie en economie en hoe zien de provincies toe op de fondsen en het bereiken van de beoogde doel(groep)en?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Provincie Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link