Skip to main content

01-03-2017

Rekenkamer Oost-Nederland

Provinciaal geld op afstand: provincie Gelderland

Samenvatting

De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar ruim 200 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Gelderland doelen bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar twee fondsen: het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (€ 90,75 mln.) en de MKB-Kredietfaciliteit (€ 37,5 mln.). Hierbij zijn de benutting van de financiële middelen en de behaalde resultaten onder de loep genomen.

Onderzoeksvraag

Hoe hebben de provincies Gelderland en Overijssel vorm gegeven aan de revolverende fondsen op het gebied van energie en economie en hoe zien de provincies toe op de fondsen en het bereiken van de beoogde doel(groep)en?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Provincie Gelderland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link