Skip to main content

13-06-2017

Delftse Rekenkamer

Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Samenvatting

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Delft de openbare orde en veiligheid rondom evenementen waarborgt en de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is het evenementenbeleid van de gemeente Delft vormgegeven vanuit openbare orde en veiligheidsoogpunt, hoe wordt dit in de praktijk door de gemeente uitgevoerd en gehandhaafd, hoe wordt samengewerkt, welke risico’s kunnen zich voordoen, hoe worden deze risico’s ingeschat en beheerst?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten