Skip to main content

24-08-2017

Rekenkamercommissie Soest

Evaluatie Hart van de Heuvelrug 2002-2016

Samenvatting

De RKC heeft onderzoek gedaan naar het programma Hart van de Heuvelrug. Dit grootschalige programma bestaat uit natuurprojecten en bouwprojecten. Onderzocht is hoe omgegaan wordt met risicomanagement en -beheersing.

Onderzoeksvraag

Is de raad door de informatievoorziening die betrekking heeft op risicomanagement en -beheersing voldoende in de gelegenheid om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RIGO Research en Advies BV.
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Mevr. MSc M.E. Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten