Skip to main content

26-10-2017

Delftse Rekenkamer

Armoede in Delft

Samenvatting

Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die relevant kunnen zijn voor toekomstig beleid Delft

Onderzoeksvraag

a) Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep voor het armoedebeleid? Welke typen huishoudens en inkomenscategorieën zijn hierbij te onderscheiden? Hoe zit het met specifieke doelgroepen zoals kinderen en ouderen die leven in armoede?
b) Hoe verhoudt de situatie in Delft zich tot een aantal referentiegemeenten?

a) Zijn er doelstellingen geformuleerd voor het armoedebeleid en in welke mate zijn deze concreet en meetbaar?
b) Welke instrumenten worden ingezet om de doelstellingen te realiseren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KWIZ Groningen
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten