Skip to main content

14-09-2017

Rekenkamercommissie Ede

ICT met beleid: onderzoek naar beleidsondersteunende informatievoorziening en ICT

Samenvatting

Een onderzoek naar het functioneren van de beleidsondersteunende informatievoorziening van de gemeente Ede.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is bij de gemeente Ede sprake van een goede aansluiting: (1) tussen beleid en omgeving, (2) tussen informatievoorziening en beleid, (3) tussen ICT-dienstverlening en beleid & informatievoorziening en op welke punten zijn welke verbeteringen c.q. maatregelen noodzakelijk en waarom?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra & Gudde
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten