Skip to main content

16-03-2004

Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek Regeling Toestemming Doorverkoop

Samenvatting

De ‘Regeling Toestemming Doorverkoop’ bepaalt dat in een aantal gevallen toestemming gevraagd moet worden aan de gemeente om de woning waarvan men eigenaar is, te mogen doorverkopen. Ook komt het voor dat eigenaren van woningen die in de sociale sfeer zijn gebouwd, bij verkoop een deel van de winst moeten afdragen aan de gemeente.
De Regeling Toestemming Doorverkoop is tamelijk onbekend, maar levert de gemeente jaarlijks geld op. Tegelijkertijd leidt deze regeling soms tot juridische procedures. In dit onderzoek staat de uitvoering van deze regeling centraal.

Onderzoeksvraag

Is er sprake van een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van de ‘Regeling Toestemming Doorverkoop’ door de gemeente Ede?
Hiervoor is onderzocht: de ontwikkeling van de regeling; de uitvoering van de regeling; de rechtmatigheid van de regeling; de opbrengst van de regeling en de regelgeving in omliggende gemeenten.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten