Skip to main content

01-12-2018

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED)

Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Samenvatting

Tarieven afvalstoffenheffing in Westfriesland behoren tot de hoogste van Nederland. Het blijkt dat historische afspraken met het afvalbedrijf en het (regionaal) beleid de belangrijkste oorzaken hiervan zijn . De raden zijn beperkt in positie geweest.

Onderzoeksvraag

Hoe wordt de heffing afvalstoffen in de betreffende Westfriese gemeenten bepaald en welke factoren zijn hierbij van invloed, zowel intern (de mate van kostendekkendheid, het toerekenen van activiteiten, door de raad gestelde kaders etc.) als extern (de heffing vanuit de afvalverwijderaar en afvalverwerker, de kosten inzake GR CAW, etc.)?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeenteraden, Gemeenschappelijke regeling afvalbedrijf
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED)
Ingestuurd door
Mevr. N. Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten