2021-06-30

Noordenveld

Een exploratief onderzoek naar de uitvoering (Tozo-regeling) en handhaving (noodverordeningen) in de gemeente Noordenveld

Samenvatting

Doel van deze tussenevaluatie is om een kwalitatief inzicht te geven in de manier waarop de gemeentelijke instanties invulling hebben gegeven aan de uitvoering en handhaving van Corona-maatregelen en hoe de burgers deze inzet hebben beleefd.

In een crisis komen doorgaans de kwaliteiten en kwetsbaarheden van systemen naar voren. Daarom stelt de Rekenkamercommissie Noordenveld een explorerend onderzoek (tussenevaluatie) in naar de implementatie, de uitvoering en de impact van bepaalde Corona-maatregelen. Met deze kennis en dit inzicht zijn de raadsleden beter in staat om vragen en eventuele zorgen vanuit de lokale samenleving op een adequate manier te beantwoorden en te adresseren.
Daarbij komt dat de raad gekozen heeft voor een z.g. ‘niet-politieke’ positie t.o.v. de inzet van het gemeentebestuur. B.v. als het gaat om de uitvoering van steunmaatregelen. Hiermee kan de positie van de controlerende macht, de gemeenteraad onder druk komen te staan.

Het ene onderzoek heeft zich gericht op de uitvoering van de Corona steunmaatregelen en het andere onderzoek heeft zich gericht op hoe de handhaving van de Corona-maatregelen zijn uitgevoerd en hoe de burgers de inzet hebben ervaren.
Op basis van de rapporten komt de RKC tot diverse conclusies en aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag waar de RKC in deze evaluatie antwoord op wil hebben luidt als volgt: Hoe is de gemeente Noordenveld omgegaan met de uitvoering en handhaving van de Coronamaatregelen tijdens de Covid 19-crisis en welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV
Onderzoeksbureau #2
CAB
Gericht op
gemeentebesturen
Rekenkamer(commissie)
Noordenveld
Ingestuurd door
H. Johannes
E-mailadres
h.johannes@noordenveld.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.