Skip to main content

Rapportage kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, bouwleges en leges burgerzaken gemeente Dantumadiel

De rekenkamercommissie heeft de kostentoerekening en kostendekkendheid van een aantal tarieven, heffingen en leges van de gemeente Dantumadiel laten te onderzoeken, om hieruit conclusies te trekken en een aanzet voor aanbevelingen te doen.

Heffingen, Leges, Toerekeningssystematiek


NVRR secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

Geef een reactie