NVRR Doe-mee-onderzoek

40 lokale rekenkamers onderzoeken samen met de NVRR en het College voor de Rechten van de Mens of gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Gemeentelijke beleidsdocumenten worden hiervoor getoetst aan de bepalingen uit dit verdrag. In de komende weken wordt er met 8 rekenkamers een pilot uitgevoerd en vanaf mei zullen ook de overige rekenkamers aanhaken. De deelnemers krijgen op korte termijn bericht.

Vanwege de grote belangstelling is het niet meer mogelijk om uw rekenkamer nog aan te melden om deze beleidsscan uit te laten voeren door onderzoekers die hier door de NVRR voor zijn aangesteld. Wel zal het ontwikkelde toetsingskader ook beschikbaar worden gesteld aan rekenkamers die zich nog niet hebben aangemeld, zodat u hiermee desgewenst zelf de beleidsscan uit kunt voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met doemee@nvrr.nl.