NVRR Doe-mee-onderzoek

In overleg met het College van de Rechten van de Mens, onderzoekt de NVRR hoe gemeenten in hun beleid over het sociaal domein invulling geven aan het VN-verdrag handicap. Een 40-tal rekenkamers heeft hiervoor gemeentelijke beleidsplannen opgevraagd en laten toetsen aan een analysekader. In totaal gaat het om een analyse van het beleid van 47 gemeenten. 

Het analysekader is opgesteld door onderzoekers die door de NVRR zijn aangezocht. Iedere deelnemende rekenkamer(commissie) krijgt een rapport met de belangrijkste uitkomsten, in vergelijking met het totaal van de deelnemende gemeenten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze lokale rapportages. De uitkomsten gaan over het inclusiebeleid in het algemeen en het sociaal domein in het bijzonder. De verwachting is dat de deelnemers nog in juli de lokale rapportages toegestuurd krijgen.

Ook komt er een landelijke rapportage met hierin de geaggregeerde gegevens van de deelnemende gemeenten. De NVRR zal deze samen met het College voor de Rechten van de Mens openbaar maken. Rekenkamer(commissie)s die nog niet hebben deelgenomen maar alsnog de beleidsscan willen (laten) uitvoeren kunnen na deze publicatie het analysekader ontvangen. Nadere informatie volgt op de website van de NVRR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met doemee@nvrr.nl.