Skip to main content

DoeMee-onderzoek klachtafhandeling

De NVRR heeft besloten dat het DoeMee-onderzoek 2023 zich richt op de klachtafhandeling. Hierbij wordt samengewerkt met de Nationale Ombudsman. Hieronder in het kort informatie over dit onderzoek.

Centrale vraag

De centrale vraag luidt:
Op welke wijze geven decentrale overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van klachten, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de volksvertegenwoordiging?

Decentrale overheden zijn de gemeenten, de provincies en de waterschappen. De volksvertegenwoordiging zijn respectievelijk de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het dagelijks bestuur.

Deelvragen

Beantwoording van de centrale vraagstelling vindt plaats op basis van beantwoording van de volgende deelvragen:

  1. Op welke wijze heeft de decentrale overheid de afhandeling van klachten beleidsmatig en organisatorisch vormgegeven?
  2. Tot welke resultaten hebben het beleid geleid in termen van tijdigheid en klantgerichtheid van de afhandeling van klachten?
  3. Op welke wijze wordt volksvertegenwoordiging geïnformeerd over de resultaten rondom de afhandeling van klachten?
  4. Op welke wijze wordt volksvertegenwoordiging geïnformeerd over klachtafhandeling door verbonden partijen?
  5. Op welke manier is klachtafhandeling organisatorisch vormgegeven binnen de gemeente?

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is om rekenkamers inzicht te verschaffen in (1) het beleid en de organisatie van lagere overheden ten aanzien van de afhandeling van klachten alsmede, (2) de resultaten van dit gevolgde beleid en (3) de informatievoorziening aan de raad over deze resultaten.

De intentie is om een selectie van verbonden partijen mee te nemen bij dit onderzoek. Onder verbonden partijen worden de gemeenschappelijke regelingen, de NV’s en BV’s en organisaties die subsidies ontvangen met als doel bepaalde taken van de organisatie uit te voeren.

Voor meer vragen kunt u terecht bij Lies van Aelst, directeur van de NVRR en Jan R. Lunsing, bestuurslid van de NVRR, info@nvrr.nl.

Inschrijving DoeMee onderzoek 2023 klachtafhandeling

Er is plek voor 80 deelnemers. Mochten zich meer rekenkamer(commissie)s inschrijven dan geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Inschrijven is mogelijk tot 13 februari. De rekenkamers die al via de mail kenbaar maakten dat ze mee willen doen, vragen we zich ook via de site aan te melden.