Skip to main content

NVRR DoeMee-onderzoek 2024: energiebesparingsplicht

De inschrijving voor het DoeMee-onderzoek is hierbij geopend. Er is plek voor 120 deelnemers. Mochten zich meer rekenkamers inschrijven dan geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Inschrijven is mogelijk tot 17 december 2023. De rekenkamers die al via de mail kenbaar maakten dat ze mee willen doen, vragen we zich ook via de site aan te melden.

De kosten voor deelname betreffen €500 per deelnemende overheid. 
Op 18 december zal er een online startbijeenkomst plaatsvinden.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.nvrr.nl/nieuws/10937/doemee-onderzoek-2024-energiebesparingsplicht/

Offerte onderzoek Energiebesparingsplicht
Download offerte
1. Hoe ziet de planning voor het publiceren en sluiten van de enquête eruit?

Wij streven naar publicatie van de enquête tussen week 8 en week 9. Op het moment van publicatie krijgt u een mail met een gepersonaliseerde link om de vragenlijst in te vullen. U krijgt in totaal 6 weken de tijd om de enquête in te vullen. Na 3 weken versturen wij een reminder naar iedereen die de enquête nog niet heeft ingevuld.

U krijgt in totaal ongeveer 35 vragen. De meeste zijn meerkeuzevragen, maar soms wordt er gevraagd om een toelichting te geven of cijfers te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten, afhankelijk van of u de benodigde informatie paraat heeft. De benodigde informatie kunt u vinden als antwoord op vraag 2.

2. Welke informatie heb ik nodig om de enquête in te vullen?
Gemeente/Provincie

Indien beschikbaar:

  • Begroting
  • Opdrachtformulier en/of jaarlijkse werkplannen tussen omgevingsdienst en gemeente/provincie over invulling toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht
  • Documenten waarin monitorings- en verantwoordingsinformatie is vastgelegd
  • Voortgangsrapportages
Omgevingsdienst

Indien beschikbaar:

  • Opdrachtformulier en/of jaarlijkse werkplannen tussen omgevingsdienst en gemeente/provincie over invulling toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht
  • Overzicht aantal bezochte bedrijven en ureninzet per jaar
  • Overzicht aantal overtredingen en type sanctie
  • Documenten die inzicht bieden in energiebesparingspotentieel en/of de totaal gerealiseerde energiebesparing
  • Documenten die inzicht bieden in type energiebesparingsmaatregelen
3. Hoe gaat Ecorys om met vertrouwelijke documenten?

Ecorys gebruikt de door u geüploade documenten als achtergrond bij de door u gegeven antwoorden. Uw antwoorden op de enquête worden verwerkt in een factsheet. U krijgt de gelegenheid op de concept-factsheet te reageren alvorens wij deze definitief maken. Mocht de factsheet informatie bevatten die (nog) niet openbaar gemaakt mag worden, dan kunnen wij deze verwijderen. Na afloop van het onderzoek worden alle door u aangeleverde documenten van onze schijf verwijderd.

Ecorys is gecertificeerd volgens de ISO27001 norm (informatiebeveiliging).

Daarnaast worden uw contactgegevens alleen voor dit onderzoek gebruikt en niet voor andere doeleinden.

4. Hoe worden rekenkamers op de hoogte gehouden van het onderzoek?

U kunt op de website van de NVRR kijken voor antwoorden op veelgestelde vragen en aanvullende informatie. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet. Daarnaast zullen wij u periodiek op de hoogte brengen van het lopende onderzoek als daar aanleiding toe is per email.

5. Hoe kan ik contact opnemen als ik aanvullende vragen heb?

Indien u aanvullende vragen hebt kunt u contact met het onderzoeksteam van Ecorys opnemen via doemee@ecorys.com. Wij doen ons best uw vraag dezelfde (werk)dag nog te beantwoorden.

6. Mijn gemeente heeft geen contactgegevens bij de Omgevingsdienst aangeleverd. Is de enquête wel naar onze omgevingsdienst verstuurd?
Ecorys heeft de contactperson(en) van de omgevingsdiensten, zoals aangeleverd door andere gemeenten/provincies die onder dezelfde omgevingsdienst vallen, geïnformeerd dat zij de enquête dienen in te vullen voor alle gemeenten en provincies die onder hun omgevingsdienst vallen én deelnemen aan het DoeMee onderzoek. Dit betreft dus ook gemeenten die niet zelf een contactpersoon vanuit de omgevingsdienst hebben opgegeven. Gemeenten kunnen via doemee@ecorys.com Ecorys laten weten als zij een ander contactpersoon hebben bij de omgevingsdienst die de enquête moet ontvangen. Omgevingsdiensten kunnen via dezelfde weg laten weten als zij niet het juiste contactpersoon zijn voor bepaalde gemeenten.
7. Vullen de omgevingsdiensten een andere enquête in dan gemeenten en provincies?
De enquête is uitgestuurd naar alle deelnemende gemeenten en provincies én omgevingsdiensten. Het is de bedoeling dat zowel de contactpersoon bij de gemeente als de contactpersoon bij de omgevingsdienst de enquête invult. In de verstuurde enquête zijn vragen opgenomen die gesteld worden aan zowel de gemeente (o.a. over de opdracht die verleend is aan de omgevingsdienst), als vragen die specifiek te beantwoorden zijn door een omgevingsdienst (o.a. over de uitvoering van de energiebesparingsplicht). In de enquête wordt u vanzelf naar de juiste vragen geleid. De enquête kan door gemeenten/provincies apart van de omgevingsdienst worden ingevuld en vice versa.