Commissies

Vormgeving van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering vanuit de leden

Het bestuur van de NVRR heeft een aantal commissies ingesteld om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering vanuit de leden vorm te geven.

Congrescommissie

De Congrescommissie is belast met de evenementen, het grote NVRR congres en verdere spin-offs. Bij de uitvoering van het congres laat de commissie zich ondersteunen door een evenementenbureau.

Commissie Digitaal Kennisdelen

Het werkterrein van de commissie omvat alle activiteiten die de NVRR ontplooit op het gebied van digitaal kennisdelen:

  • Rekenkamer Rapporten (ontsluiting, wat wel/niet, bewaking kwaliteit)
  • FAQ (op basis van vragen teksten maken voor leden) – in ontwikkeling

Vanuit de commissie wordt de redactieraad samengesteld. De werkwijze van de redactieraad is vastgelegd in het Redactiestatuut. De commissie bestaat uit Daan Massie, Hans Slooijer, Jelly Smink en Roy Vervoort.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.