Skip to main content

Ontwikkelteam

Ondersteunent bij de verdere professionalisering en kennisontwikkeling

Het O-team heeft als doel om de NVRR te ondersteunen bij de verdere professionalisering (kwaliteitsborging) en kennisontwikkeling (opleiding en scholing). Dit gebeurt door zorg te dragen voor:
 • een actueel, relevant en gewaardeerd opleidingsaanbod dat aansluit bij de behoefte van (toekomstige) leden;
 • de ontwikkeling (en verspreiding) van een samenhangende geheel aan producten dat gebruikt kan worden voor de uitvoering van de rekenkamerfunctie;
 • de ontwikkeling en coördinatie van het ‘DoeMee-onderzoek’.

Het O-team bestaat uit actief betrokken onderzoekers en bestuurders van rekenkamers die in ieder geval lid zijn van de NVRR. Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende rekenkamers (lokaal, provinciaal, waterschappen en landelijk).

De deelnemers zijn:

 • Steven Dijk

  Voorzitter van de rekenkamercommissie Doetinchem en lid van de rekenkamercommissie Woerden

 • Ruud van Druenen

  Senior onderzoeker en adviseur Algemene Rekenkamer

 • Jan Lunsing

  Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Midden-Drenthe en Lid rekenkamercommissie
  Gemeente Het Hogeland

 • Linze Schaap
  Secretaris-directeur van de Noordelijke Rekenkamer
 • Rob Paulussen

  Voorzitter rekenkamer IJsselstein

 • Jelly Smink

  Secretaris/onderzoeker Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

 • Jolien Wiegman
  Secretariaat NVRR
Mocht je willen deelnemen aan het O-team laat het ons weten door contact op te nemen met info@nvrr.nl of 085 – 225 02 75.