Ontwikkelteam

Ondersteunent bij de verdere professionalisering en kennisontwikkeling

Het O-team heeft als doel om de NVRR te ondersteunen bij de verdere professionalisering (kwaliteitsborging) en kennisontwikkeling (opleiding en scholing). Dit gebeurt door zorg te dragen voor:
 • een actueel, relevant en gewaardeerd opleidingsaanbod dat aansluit bij de behoefte van (toekomstige) leden;
 • de ontwikkeling (en verspreiding) van een samenhangende geheel aan producten dat gebruikt kan worden voor de uitvoering van de rekenkamerfunctie;
 • de ontwikkeling en coördinatie van het ‘DoeMee-onderzoek’.

Het O-team bestaat uit actief betrokken onderzoekers en bestuurders van rekenkamers die in ieder geval lid zijn van de NVRR. Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende rekenkamers (lokaal, provinciaal, waterschappen en landelijk).

De deelnemers zijn:

 • Mara Damen

  Secretaris Onderzoeker Rekenkamercommissie Dordrecht

 • Steven Dijk

  Voorzitter van de rekenkamercommissie Doetinchem en lid van de rekenkamercommissie Woerden

 • Ruud van Druenen
  Lid Rekenkamer Wageningen
 • André Hengeveld
  Voorzitter van de rekenkamercommissies Land van Cuijk en van Hollandse Delta
 • Sjoerd Keulen
  Bestuurslid Rekenkamer Utrecht
 • Suzan Mathijssen
  Secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Nederland en tevens bestuurslid NVRR
 • Jamilja van der Meulen
  Bestuurslid Rekenkamer Dronten en tevens bestuurslid NVRR
 • Jolien Wiegman
  Secretariaat NVRR
Mocht je willen deelnemen aan het O-team laat het ons weten door contact op te nemen met info@nvrr.nl of 085 – 225 02 75.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.