Skip to main content

Aanpak en resultaten Participatiebeleid

Datum van publicatie: 2019-12-05

In dit onderzoek is nagegaan wat de feitelijke resultaten zijn van het Participatiebeleid in de gemeente Best.

Centrale onderzoeksvraag

Hiervoor is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
“Welk beleid is er ten aanzien van participatie als bedoeld in de Participatiewet vastgesteld, hoe is dat beleid uitgevoerd en wat zijn de resultaten van het gevoerde beleid”.