Skip to main content

2022-02-21

Rekenkamer Utrecht

Onbegonnen werk – Onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht

Samenvatting

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het derde en laatste deel van dit onderzoek gaat over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Dit onderzoek is nu afgerond. We concluderen dat deze opgave, die is vastgelegd in de Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed, nauwelijks van de grond komt. Met het geld uit de Versnellingsopgave zijn tot nu toe twee gebouwen verduurzaamd, terwijl de doelstelling tot 2023 57 gebouwen omvat. Daarnaast concluderen we dat met deze opgave doelen worden nagestreefd die financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd en daarmee niet realistisch zijn. De doelstelling om het gemeentelijk kernvastgoed tot 2040 te verduurzamen is op de huidige manier haalbaar noch betaalbaar. Ook stellen we vast dat de gemeente geen grip heeft op de opgave. Zo kan de voor de uitvoering verantwoordelijke vastgoedorganisatie (VGU) geen inzicht geven in de planning en voortgang, en is de besteding van middelen ondoorzichtig. Dat leidt er ook toe dat de gemeenteraad over deze voortgang niet inzichtelijk wordt geïnformeerd en daardoor haar controlerende taak niet naar behoren kan uitvoeren.

De aanbevelingen kunnen worden samengevat in de volgende drie punten:

  1. Herijk het plan voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed;
  2. Bereken hoeveel extra geld nodig is voor de gestelde doelen;
  3. Informeer de raad tijdig en inzichtelijk.
Onderzoeksvraag

Wat is de voortgang van de Versnellingsopgave in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, in hoeverre is de raad in positie om bij te sturen en hoe kan dit beoordeeld worden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
E-mailadres
g.molenaar@utrecht.nl

Documenten