Skip to main content

Over de NVRR

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is opgericht in 2003.

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland. De vereniging wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is opgericht in 2003. De grondregels van de NVRR zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Ook onze Privacyverklaring is te vinden op deze website.

Formeel heeft de vereniging zich ten doel gesteld:

Ondersteunen

 • het overdragen van kennis tussen rekenkamers en rekenkamercommissies;
 • het zijn van een gezamenlijk platform van en voor rekenkamers en rekenkamercommissies;
 • het (doen) behartigen van de belangen van de rekenkamers en rekenkamercommissies; en
 • al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Basisactiviteiten vereniging

De vereniging wil haar doel realiseren door het verrichten van vier soorten activiteiten.

1. Ontwikkelen

 • Aanbieden van specifiek op het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies toegesneden cursussen en opleidingen.
 • Aanbieden van webinars over inhoudelijke thema’s of aspecten van het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies.

2. Ontmoeten

 • Regelmatig organiseren van regionale en landelijke congressen of symposia.
 • Het stimuleren van kringbijeenkomsten, zowel regionaal als functioneel.

3. Ondersteunen

 • Samenbrengen en ontsluiten van kennis onder andere door middel van het maken van handreikingen en het ontsluiten van rapporten.

 • Platform bieden voor het voeren van discussies over dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

 • Ondersteuning bieden bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen in de dagelijkse praktijk.
 • Organiseren van gezamenlijk onderzoek.

4. Vertegenwoordigen

 • Spreekbuis zijn namens de leden in de landelijke politiek.
 • Behartigen van de belangen in gesprekken met belangrijke stakeholders.
 • Participeren in discussies over publieke verantwoording.
 • Doen van onderzoeken naar de werking van rekenkamers en rekenkamercommissies en andere zaken in het veld van de publieke verantwoording.

Vraag nu uw lidmaatschap aan

NVRR leden

Statuten

Dorlopende tekst van de statuten van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

NVRR Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement NVRR vastegesteld in de algemene ledenvergadering van 19 april 2013

Privacyverklaring NVRR

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens