Skip to main content

Lidmaatschap

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Rekenkamers en rekenkamercommissies kunnen lid worden van de NVRR. Het lidmaatschap wordt namens de rekenkamer of rekenkamercommissie uitgeoefend door de voorzitter. De voorzitter heeft in de ledenvergadering formeel stemrecht – hij of zij kan zich daarvoor laten vervangen door een ander lid van de desbetreffende rekenkamer of rekenkamercommissie. Alle andere leden zijn altijd welkom.

De NVRR streeft naar goede vertegenwoordiging van de actieve rekenkamers(commissies) in Nederland. Dat maakt haar rol als vertegenwoordiger sterker. De NVRR rekent op dit moment 225 rekenkamers tot haar leden. Dit is ruim zestig procent van de actieve rekenkamer(commissie)s. De NVRR streeft naar een maximale dekking en verwelkomt graag nieuwe leden.

Contributie

De contributie wordt berekend over het aantal inwoners van de gemeente(n) en is verschuldigd over het hele kalenderjaar, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Aantal inwonersContributie 2024
0 tot 20.000

€ 295,=

20.001 tot 50.000

€ 425,=

50.001 tot 100.000

€ 695,=

100.001 tot 150.000

€ 1055,=

150.001 tot 250.000

€ 1.395,=

250.001 tot 500.000

€ 1.720,=

500.001 of meer

€ 2.070,=

Bedragen zijn exclusief B.T.W.

Welke voordelen levert lidmaatschap

Als lid van de NVRR heeft u tegen lager tarief toegang tot onderwijs, congressen, symposia en andere activiteiten die de NVRR organiseert.

Waterschappen

De contributie voor waterschappen wordt vastgesteld op basis van de contributie voor een inwonersaantal tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, ongeacht de grootte van het waterschap.

Contributieverhoging

Jaarlijks kan het bestuur, tijdens de ALV, aan de leden voorleggen in te stemmen met een contributieverhoging.