• Nieuws

  Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers behandeld in de Tweede Kamer

  Woensdag 25 mei was het zover en werd het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers behandeld in de Tweede Kamer. In het debat werd duidelijk…
 • Agenda

  Congres Kring Noord 10 juni 2022

  NVRR-Noord organiseert op vrijdag 10 juni om 13.00 uur haar eerste live congres sinds jaren. Het thema wordt rekenkamers en jeugdzorg. Op dit momen…
 • Rekenkamerrapport

  rekenkamerleidraad Knoop XL

  Eindhoven ontwikkelt Knoop XL een zeer groot, ingrijpend en impactvol project van zo’n twintig jaar. Uit diverse (rekenkamer)onderzoeksrapporten ov…
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk

  De gemeente zamelt grondstoffen apart in van het restafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om groente- fruit- en tuinafval (GFT), PMD, glas en oud papie…
 • Nieuws

  Goudvink 2022

  In 2022 start de Goudvink weer, de prijs voor het beste rekenkamerproduct. Criteria voor de Goudvink 2022 1. Basiskwaliteit reden voor de onderwer…
 • Nieuws

  Voorstel DoeMee 2022: ondersteuning volksvertegenwoordiging decentraal bestuur

  Aanleiding Sinds enkele jaren organiseert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de NVRR) voor haar leden het DoeMee-on…
 • Agenda

  Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

  Eindelijk is er gelegenheid tijd om elkaar in een fysieke bijeenkomst op informele wijze te ontmoeten en ook weer kennis te delen in relatie tot he…
 • Rekenkamerrapport

  Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar legesheffing door de gemeente Nijkerk. Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente …
 • Nieuws

  Capaciteit gemeentelijke organisaties

  Recent is er via de VNG en via brieven die door colleges in de verschillende provincies aan gemeenteraden zijn gestuurd aandacht gevraagd voor de c…
 • Nieuws

  DoeMee-onderzoek 2022 binnenkort van start

  Na een grondige evaluatie van het DoeMee-onderzoek van 2021 over de Wob start de NVRR binnenkort met de aanbesteding voor het DoeMee-onderzoek 2022…
 • Rekenkamerrapport

  In de ban van de Ringweg

  In 2017 begonnen de werkzaamheden aan de Ring Zuid van Groningen om de wegcapaciteit te vergroten en daarmee de doorstroming van het verkeer te bev…
 • Rekenkamerrapport

  Rechtdoen aan “Initiatiefrijk de Wolden” Een onderzoek naar de rechtmatigheid…

  Start Sinds 2015 kent de gemeente De Wolden de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden” (hierna IDW-regeling) om burgerinitiatieven financieel t…
 • Rekenkamerrapport

  Evaluatie uittreding Gemeenschappelijke Regeling Reestmond 2016-2018

  Als Rekenkamercommissie komen wij graag tegemoet aan de vraag van de Raad om de uittreding uit GR Reestmond te onderzoeken. De Rekenkamercommissie …
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek inkoop gemeente De Wolden 2019

  De rekenkamercommissie heeft in 2016 geconstateerd dat sturing op en verantwoording aan de gemeenteraad van het inkoop- en aanbestedingsbeleid een …
 • Rekenkamerrapport

  Bestuurlijk rapport vooronderzoek SWO

  De Rekenkamercommissies van Hoogeveen en De Wolden hebben beide in 2017 de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen SWO als mogelijk onderwerp …
27 mei 2022
Nieuws

Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers behandeld in de Tweede Kamer

Woensdag 25 mei was het zover en werd het wetsvoorstel versterking decentrale…
24 mei 2022
Nieuws

Goudvink 2022

In 2022 start de Goudvink weer, de prijs voor het beste rekenkamerproduct. Cr…
19 mei 2022
Nieuws

Voorstel DoeMee 2022: ondersteuning volksvertegenwoordiging decentraal bestuur

Aanleiding Sinds enkele jaren organiseert de Nederlandse Vereniging van Reken…
20 mei 2022
Rekenkamercommissie Lingewaard
Vacature

Voorzitter Rekenkamercommissie Lingewaard

De Rekenkamercommissie Lingewaard zoekt een voorzitter. Als voorzitter ben je het gezicht van de rekenkamercommissie en draag je de visie van de commissie naar buiten toe proact…
20 mei 2022
Waterschap Limburg
Vacature

Lid Rekenkamer Waterschap Limburg

Samen met de voorzitter en het andere lid van de rekenkamer en in afstemming met het algemeen bestuur bepaal je de onderzoeksagenda. Je initieert nieuwe onderzoeksonderwerpen. G…
24 mei 2022
Eindhoven
Rapport

rekenkamerleidraad Knoop XL

Eindhoven ontwikkelt Knoop XL een zeer groot, ingrijpend en impactvol project van zo’n twintig jaar. Uit diverse (rekenkamer)onderzoeksrapporten over grote gemeentelijke project…
24 mei 2022
Vallei en Veluwerand
Rapport

Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk

De gemeente zamelt grondstoffen apart in van het restafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om groente- fruit- en tuinafval (GFT), PMD, glas en oud papier en karton. De kwaliteit van …

Evenementen en agenda

 • 12 mei 2022

  Webinar van Wob naar Woo

  Vanuit de NVRR is het idee te staan om meer onderling met elkaar over inhoudelijke zaken te spreken, vandaar dat we vanaf 2022 webinars organiseren. Het eerste webinar ging over kennis maken met de raad. Dit tweede webinar zal over “van Wob naar Woo” gaan. …
 • 20 mei 2022

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maak je kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van een gemeente en krijg je inzicht hoe je deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV….
 • 10 juni 2022

  Bijeenkomst landelijke kenniskring

  Op 10 juni van 10 tot 12:30 uur vindt er een fysieke bijeenkomst van de landelijke kenniskring plaats. Het is goed om elkaar na lange tijd weer fysiek te spreken en ook is het een mooi moment om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de kenniskring Bi…
 • 10 juni 2022

  Congres Kring Noord 10 juni 2022

  NVRR-Noord organiseert op vrijdag 10 juni om 13.00 uur haar eerste live congres sinds jaren. Het thema wordt rekenkamers en jeugdzorg. Op dit moment is dit één van de meest zorgwekkende onderdelen van het lokale overheidsbestuur. Het programma zal binnenkor…
 • 17 juni 2022

  Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

  Eindelijk is er gelegenheid tijd om elkaar in een fysieke bijeenkomst op informele wijze te ontmoeten en ook weer kennis te delen in relatie tot het Rekenkamerwerk! Daarom nodigen wij leden van Limburgse Rekenkamers en -Rekenkamercommissies, geïnteresseerde…
 • 24 juni 2022

  Algemene ledenvergadering

  Op vrijdag 24 juni om 10 uur vindt de eerste ALV van 2022 plaats. Op de agenda onder meer de jaarstukken van 2021 en de voordracht van een nieuw bestuurslid.

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.