• Nieuws

  13-10 meetup algoritmes & rekenkamers

  Algoritmes kennen een enorme opmars in de publieke sector. Gulzige technologie en zelflerende AI leveren bijdragen maar hebben inmiddels (bekende) …
 • Agenda

  Najaarsconferentie van Kring Noord

  U kunt zich aanmelden op het volgende mailadres: a.penninga@hethogeland.nl, onder vermelding NVRR Noord najaarscongres 26 november. Geef svp ook aa…
 • Rekenkamerrapport

  Afval of grondstof? Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van gescheiden inge…

  Nijmegenaren scheiden meer afval dan inwoners van vergelijkbare steden, maar nog steeds wordt een flink deel van het herbruikbare afval – vooral GF…
 • Rekenkamerrapport

  Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf

  De gemeente heeft in 2006 het Warmtebedrijf opgericht. Met het Warmtebedrijf wil de gemeente Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen beperken en d…
 • Rekenkamerrapport

  Weerbaarheid tegen zorgfraude

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de gemeente in haar beleid en uitvoering voldoende waarborgen heeft ingebouwd om het risico o…
 • Rekenkamerrapport

  Inwonersparticipatie en de rol van de raad

  Onderzoek naar randvoorwaarden die aan de raad meegegeven kunnen worden voor inwonersparticipatie, specifiek aan de hand van actuele thema’s als ui…
 • Rekenkamerrapport

  Dienstverlening in het vizier; een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstv…

  De rekenkamercommissie Oss heeft dienstverlening breed gedefinieerd en de hele organisatie onderzocht. Geconstateerd is dat er geen organisatiebred…
 • Agenda

  Introductiecursus Rekenkamerwerk

  In november gaat de cursus van start. We hopen de cursus fysiek in Bar Beton in Utrecht te kunnen aanbieden. Enthousiaste docenten staan klaar om i…
 • Rekenkamerrapport

  Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

  Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of in Amsterdam er voldoende, goed en bruikbaar groen is. Hoewel het college veel ambities heeft ten aan…
 • Agenda

  Innovatie voor Datagedreven Beleidsonderzoek

  Donderdag 4, 11 & 18 november 2021, Den Haag De aankomende Leergang Beleidsonderzoek van ScienceWorks richt zich op nieuwe methoden en data-technie…
 • Agenda

  Meetup rekenkamer 13-10

  Stadhuis Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven Aanmelden: info@nvrr.nl Algoritmes, Publieke Controle en gulzige technologie De digitaliserin…
 • Rekenkamerrapport

  Jeugdzorg H10

  De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van alle H10-gemeenten onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken…
 • Rekenkamerrapport

  Meldingen Openbare Ruimte (DoeMee NVRR)

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft halverwege 2020 een ‘DoeMee-onderzoek’ georganiseerd naar de afhande…
 • Rekenkamerrapport

  Quickscan Invoering Omgevingswet

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet in Zoetermeer. Onderzocht is welke za…
 • Rekenkamerrapport

  Subsidiebeleid

  In het voorjaar van 2018 heeft de rekenkamercommissie een vooronderzoek uitgevoerd naar de inzet van het subsidie-instrument in algemene zin. Met h…
14 oktober 2021
Nieuws

13-10 meetup algoritmes & rekenkamers

Algoritmes kennen een enorme opmars in de publieke sector. Gulzige technologi…
21 september 2021
Nieuws

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand is uitgebreid met de gemeente Hilvarenbeek

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand is op 1 september 2021 …
20 september 2021
Nieuws

Vacature voorzitter NVRR

De vacature van voorzitter van de NVRR staat vanaf 20 september tot en met 10…
6 oktober 2021
Gemeente Almelo
Vacature

Extern lid Rekenkamercommissie Almelo

De rekenkamercommissie Almelo bestaat uit 3 externe leden (tevens onderzoekers) en 3 interne leden (raadsleden). Je hebt aantoonbare wetenschappelijke onderzoekservaring op HBO/…
1 oktober 2021
Rekenkamercommissie Enschede
Vacature

Extern lid Rekenkamercommissie Enschede

De Rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe en 6 interne leden. Wegens het vertrek van een extern lid (einde benoemingstermijn) is de Rekenkamercommissie op zoek naar een nieuw…
12 oktober 2021
50034
Rapport

Afval of grondstof? Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Nijmegenaren scheiden meer afval dan inwoners van vergelijkbare steden, maar nog steeds wordt een flink deel van het herbruikbare afval – vooral GFT, plastic+ en textiel, niet g…
7 oktober 2021
50034
Rapport

Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf

De gemeente heeft in 2006 het Warmtebedrijf opgericht. Met het Warmtebedrijf wil de gemeente Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen beperken en de luchtkwaliteit verbeteren. S…

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…
 • 11 juni 2021

  Voorjaarscongres Kring-Noord NVRR (online)

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tussen de provinciale en de gemeentelijke bestuurslaag in: hoe kunnen rekenkamers daar toch onderzoek naar doen. L…
 • 10 september 2021

  Meld je aan voor het congres

  Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht. Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd h…
 • 10 september 2021

  Waterkringbijeenkomst

  In het verlengde van het NVRR-congres organiseert de Waterkring op 10 september om 14.45-16.00 uur een bijeenkomst over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. Andre Hengeveld, voorzitter Kringbestuur, geeft een toelichting op het werk van de Waterkring en …
 • 30 september 2021

  Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

  Doel Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale s…
 • 13 oktober 2021

  Meetup rekenkamer 13-10

  Stadhuis Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven Aanmelden: info@nvrr.nl Algoritmes, Publieke Controle en gulzige technologie De digitalisering en het gebruik van algoritmes heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen bij de uitvoering van overhe…
 • 4 november 2021

  Innovatie voor Datagedreven Beleidsonderzoek

  Donderdag 4, 11 & 18 november 2021, Den Haag De aankomende Leergang Beleidsonderzoek van ScienceWorks richt zich op nieuwe methoden en data-technieken voor het inhoudelijk onderbouwen van beleid. Deelname is zowel op fysieke als virtuele wijze mogelijk. Het…
 • 5 november 2021

  Introductiecursus Rekenkamerwerk

  In november gaat de cursus van start. We hopen de cursus fysiek in Bar Beton in Utrecht te kunnen aanbieden. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens drie bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkam…
 • 26 november 2021

  Najaarsconferentie van Kring Noord

  U kunt zich aanmelden op het volgende mailadres: a.penninga@hethogeland.nl, onder vermelding NVRR Noord najaarscongres 26 november. Geef svp ook aan of uw voorkeur uitgaat naar deelsessie I dan wel naar deelsessie II. Bekijk de bijgevoegde pdf voor meer inf…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.