• Rekenkamerrapport

  Rekenkamerbrief uitvoering Wob – vooruitblik uitvoering Woo

  De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn: • er is tot nu toe geen beleid vastgesteld voor de openbaarmaking van informatie; • er waren en…
 • Rekenkamerrapport

  Grip op gemeenschappelijke regelingen

  Het belang van grip op gemeenschappelijke regelingen is groot. Voor de gemeente IJsselstein geldt dat bijna een derde van de begrote uitgaven via e…
 • Rekenkamerrapport

  Thuis in cijfers – onderzoek naar woonbeleid gemeente Rotterdam

  Betere cijfers nodig voor Rotterdams woonbeleid Sinds 2015 is de Woonvisie Rotterdam de leidraad voor het Rotterdamse woonbeleid. Daarin geeft de g…
 • Rekenkamerrapport

  Informatieveiligheid gemeente Medemblik

  De rekenkamercommissie onderzocht het informatieveiligheidsbeleid in theorie en uitvoering bij de gemeenten Medemblik en Opmeer en concludeerde dat…
 • Rekenkamerrapport

  Rekenkamerbrief SSC DeSom

  De rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer (hierna: RKMO) heeft onderzoek laten uitvoeren naar het informatieveiligheidsbeleid in …
 • Nieuws

  Hamerstuk!

  Op 13 september heeft de cie BZK/AZ van de Eerste kamer besloten om het Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers op 27 september als hamerst…
 • Nieuws

  Lies van Aelst nieuwe directeur NVRR

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuwe directeur. Lies van Aelst neemt de functie per 15 septemb…
 • Rekenkamerrapport

  De praktijk van de Wob; De situatie bij Bloemendaal gespiegeld aan 83 gemeent…

  Bloemendaal beschikt, evenals de overige aan het onderzoek deelnemende gemeenten, niet over bestuurlijk vastgestelde schriftelijke regels/beleid/af…
 • Rekenkamerrapport

  De Leeuwarder Digitale Agenda

  De Rekenkamer constateert dat de LDA deels aansluit bij de landelijke richtlijnen en deze in ieder geval niet tegenspreekt. De leidende principes i…
 • Rekenkamerrapport

  DoeMee onderzoek Wet Openbaarheid van Bestuur

  De rekenkamer van Leeuwarden heeft deelgenomen aan het door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamer en Rekenkamercommissies (NVRR) geïnitieerde D…
 • Nieuws

  Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

  De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied van rekenkameronderzoek. We constateren dat veel overheden bezig zijn…
 • Rekenkamerrapport

  Grondbeleid gemeente ‘s-Hertogenbosch

  De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch deed onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente. Om de rol van gemeenteraad in het grondbeleid, mede in…
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek effectiviteit woonbeleid

  De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de voortgang van de in de Woonvisie neergelegde doelstellingen met name op het punt van de uitb…
 • Rekenkamerrapport

  De toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest

  De toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit het onderzoek van de rekenkam…
 • Rekenkamerrapport

  Inwonersinitiatieven

  Beide gemeenten stimuleren dat inwoners zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving en de kwaliteit van hun eigen leefomgevi…
14 september 2022
Nieuws

Hamerstuk!

Op 13 september heeft de cie BZK/AZ van de Eerste kamer besloten om het Wetsv…
14 september 2022
Nieuws

Lies van Aelst nieuwe directeur NVRR

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heef…
6 september 2022
Nieuws

Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied…
4 oktober 2022
Gemeente Lingewaard
Vacature

Secretaris-onderzoeker

De rekenkamercommissie Lingewaard is per direct op zoek naar een enthousiaste secretaris-onderzoeker die het leuk vindt om op jaarbasis ongeveer 200 uur de werkzaamheden van de …
4 oktober 2022
Rekenkamer Peel en Maas
Vacature

Voorzitter en leden Rekenkamer Peel en Maas

Momenteel wordt de huidige rekenkamerfunctie getransformeerd naar een onafhankelijke rekenkamer met uitsluitend externe leden. Voor de invulling hiervan zoeken wij een voorzitte…
27 september 2022
Nijmegen
Rapport

Rekenkamerbrief uitvoering Wob – vooruitblik uitvoering Woo

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn: • er is tot nu toe geen beleid vastgesteld voor de openbaarmaking van informatie; • er waren en zijn geen werkinstructies voo…
26 september 2022
IJsselstein
Rapport

Grip op gemeenschappelijke regelingen

Het belang van grip op gemeenschappelijke regelingen is groot. Voor de gemeente IJsselstein geldt dat bijna een derde van de begrote uitgaven via een samenwerkingsverband wordt …

Evenementen en agenda

 • 4 oktober 2022

  Cursus Rekenkameronderzoek Erasmus Universiteit

  Het uitvoeren van rekenkameronderzoek is een opgave waar alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. Er zijn de afgelopen jaren enorm ve…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.