• Rekenkamerrapport

  Schuldhulpverlening

  Onderzoek naar de uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid in de afgelopen vijf jaar.
 • Rekenkamerrapport

  Financiële sturing Jeugdwet

  Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Weststellingwerf op de uitvoering van de jeugdwet.
 • Rekenkamerrapport

  Financiële sturing Jeugdwet

  Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Ooststellingwerf op de uitvoering van de jeugdwet.
 • Rekenkamerrapport

  Subsidies cultuurpromotie

  Onderzoek van de rekenkamercommissie Opsterland naar het effect van de beleidswijziging voor subsidies cultuurpromotie
 • Rekenkamerrapport

  Soest op de fiets

  De doeltreffendheid van de werkwijze om het aandeel verplaatsingen per fiets te verhogen kan niet worden vastgesteld. De voorgenomen wijze van moni…
 • Rekenkamerrapport

  Minder overlast, meer overleg

  De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners al…
 • Rekenkamerrapport

  Financiële indicatoren en financiële positie

  De Rekenkamercommissie WVOLV onderzocht in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg: of zij financiële indicatoren…
 • Rekenkamerrapport

  Bescherming persoonsgegevens

  De rekenkamer concludeert dat het privacybeleid van de gemeente Hilversum en de organisatorische inrichting voldoet aan de wet- en regelgeving. Wel…
 • Rekenkamerrapport

  Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht van bedrijven

  Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaa…
 • Rekenkamerrapport

  Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

  Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot ju…
 • Rekenkamerrapport

  Informatievoorziening over jeugdzorg en kostenstijging van jeugdzorg

  De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de…
 • Rekenkamerrapport

  Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen

  De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering…
 • Rekenkamerrapport

  De Raad en de Omgevingswet

  De Rekenkamercommissie Kerkrade heeft tussen augustus 2019 en december 2019 onderzocht op welke wijze de gemeenteraad in Kerkrade in de positie wor…
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoeksrapportage Verbonden Partijen in het Sociaal Domein

  Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie helder maken hoe de gemeente Kerkrade haar financiële en bestuurlijke belangen in verbonden partijen i…
 • Rekenkamerrapport

  Rapportage onderzoek Integriteitsbeleid

  Doel van het onderzoek is inzicht te bieden in de stand van zaken voor wat betreft het integriteitbeleid, de daartoe ingezette instrumenten alsmede…
2 september 2021
Nieuws

Symposium RMA Waardevol bestuur 28 jan. 2022

Op 28 januari 2022 organiseert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) het sy…
12 juli 2021
Nieuws

Gemeenteraden gebrekkig geïnformeerd over stijgende kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorbu…
5 juli 2021
Nieuws

Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfuncties

Op 27 september a.s. staat de plenaire vergadering gepland voor behandeling i…
15 september 2021
Gemeente Ede
Vacature

Lid Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van gemeente Ede zoekt een nieuw lid voor ca. 4 uur per week. Bekijk de vacature voor meer informatie!
1 september 2021
Gemeente Veere
Vacature

Rekenkamercommissieleden (2)

De gemeente Veere met circa 22.000 inwoners is een kustgemeente op Walcheren. De gemeenteraad van Veere is op zoek naar twee Rekenkamercommissieleden. Als gevolg van een rooster…
16 september 2021
50034
Rapport

Schuldhulpverlening

Onderzoek naar de uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid in de afgelopen vijf jaar.
16 september 2021
50034
Rapport

Financiële sturing Jeugdwet

Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Weststellingwerf op de uitvoering van de jeugdwet.

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…
 • 11 juni 2021

  Voorjaarscongres Kring-Noord NVRR (online)

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tussen de provinciale en de gemeentelijke bestuurslaag in: hoe kunnen rekenkamers daar toch onderzoek naar doen. L…
 • 10 september 2021

  Meld je aan voor het congres

  Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht. Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd h…
 • 10 september 2021

  Waterkringbijeenkomst

  In het verlengde van het NVRR-congres organiseert de Waterkring op 10 september om 14.45-16.00 uur een bijeenkomst over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. Andre Hengeveld, voorzitter Kringbestuur, geeft een toelichting op het werk van de Waterkring en …
 • 30 september 2021

  Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

  Doel Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale s…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.