• Agenda

  Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

  Eindelijk is er gelegenheid tijd om elkaar in een fysieke bijeenkomst op informele wijze te ontmoeten en ook weer kennis te delen in relatie tot he…
 • Agenda

  Bijeenkomst Rekenkamer(commissie)s in Overijssel en Gelderland

  Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de NVRR Kring Oost. Deze bijeenkomst is gericht op kennismaking en kennisuitwisseling en is bedoel…
 • Rekenkamerrapport

  Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar legesheffing door de gemeente Nijkerk. Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente …
 • Nieuws

  Capaciteit gemeentelijke organisaties

  Recent is er via de VNG en via brieven die door colleges in de verschillende provincies aan gemeenteraden zijn gestuurd aandacht gevraagd voor de c…
 • Nieuws

  DoeMee-onderzoek 2022 binnenkort van start

  Na een grondige evaluatie van het DoeMee-onderzoek van 2021 over de Wob start de NVRR binnenkort met de aanbesteding voor het DoeMee-onderzoek 2022…
 • Rekenkamerrapport

  In de ban van de Ringweg

  In 2017 begonnen de werkzaamheden aan de Ring Zuid van Groningen om de wegcapaciteit te vergroten en daarmee de doorstroming van het verkeer te bev…
 • Rekenkamerrapport

  Rechtdoen aan “Initiatiefrijk de Wolden” Een onderzoek naar de rechtmatigheid…

  Start Sinds 2015 kent de gemeente De Wolden de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden” (hierna IDW-regeling) om burgerinitiatieven financieel t…
 • Rekenkamerrapport

  Evaluatie uittreding Gemeenschappelijke Regeling Reestmond 2016-2018

  Als Rekenkamercommissie komen wij graag tegemoet aan de vraag van de Raad om de uittreding uit GR Reestmond te onderzoeken. De Rekenkamercommissie …
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek inkoop gemeente De Wolden 2019

  De rekenkamercommissie heeft in 2016 geconstateerd dat sturing op en verantwoording aan de gemeenteraad van het inkoop- en aanbestedingsbeleid een …
 • Rekenkamerrapport

  Bestuurlijk rapport vooronderzoek SWO

  De Rekenkamercommissies van Hoogeveen en De Wolden hebben beide in 2017 de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen SWO als mogelijk onderwerp …
 • Rekenkamerrapport

  COMMUNICATIE DOOR DE GEMEENTE DE WOLDEN

  Eind 20151 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de uitvoering van communicatie door de gemeente De Wolden. Aanleiding voor het …
 • Rekenkamerrapport

  Evaluatie voorbereiding AZC De Wolden 2015-2016

  Met deze brief bieden wij u de evaluatie van de voorbereiding van het Asielzoekerscentrum De Wolden (AZC) aan. Deze evaluatie beschrijft hoe de vlu…
 • Rekenkamerrapport

  Waarborgen Bestuurlijke Integriteit

  Op basis van de bevindingen zoals verwoord in paragraaf 3.2.1 komt de rekenkamercommissie tot de conclusie dat het bestuurlijke integriteitsbeleid …
 • Rekenkamerrapport

  Geïnvesteerd in betrokkenheid Een onderzoek naar burgerparticipatie in de gem…

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. Het onderzoeksonderwerp is ingegeven door de gedachte dat de commissie een o…
 • Rekenkamerrapport

  Vorming Brede School Schoolbrink Zuidwolde

  De rekenkamercommissie doet ten behoeve van de raad onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college ge…
13 mei 2022
Nieuws

Capaciteit gemeentelijke organisaties

Recent is er via de VNG en via brieven die door colleges in de verschillende …
13 mei 2022
Nieuws

DoeMee-onderzoek 2022 binnenkort van start

Na een grondige evaluatie van het DoeMee-onderzoek van 2021 over de Wob start…
21 april 2022
Nieuws

Weten welke recente rekenkamerrapporten er zijn verschenen?

Wil je op de hoogte blijven van de rekenkamerrapporten die recent zijn versch…
17 mei 2022
Gemeente Berg en Dal
Vacature

Lid voor Rekenkamercommissie Berg en Dal

De raad van de gemeente Berg en Dal heeft sinds februari 2020 een volledig externe Rekenkamercommissie (RKC) ingesteld die bestaat uit drie leden. Vanwege vertrek van één van de…
12 mei 2022
Gemeente Weststellingwerf
Vacature

Lid rekenkamercommissie OWO gemeenten

De gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland werken samen wat de rekenkamerfunctie betreft en hebben hier een bestuursconvenant voor afgesloten. Dit hou…
16 mei 2022
Vallei en Veluwerand
Rapport

Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar legesheffing door de gemeente Nijkerk. Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente niet te hoog zijn. In een aant…
4 mei 2022
Groningen
Rapport

In de ban van de Ringweg

In 2017 begonnen de werkzaamheden aan de Ring Zuid van Groningen om de wegcapaciteit te vergroten en daarmee de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het opleverjaar van d…

Evenementen en agenda

 • 12 mei 2022

  Webinar van Wob naar Woo

  Vanuit de NVRR is het idee te staan om meer onderling met elkaar over inhoudelijke zaken te spreken, vandaar dat we vanaf 2022 webinars organiseren. Het eerste webinar ging over kennis maken met de raad. Dit tweede webinar zal over “van Wob naar Woo” gaan. …
 • 20 mei 2022

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maak je kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van een gemeente en krijg je inzicht hoe je deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV….
 • 24 mei 2022

  Bijeenkomst Rekenkamer(commissie)s in Overijssel en Gelderland

  Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de NVRR Kring Oost. Deze bijeenkomst is gericht op kennismaking en kennisuitwisseling en is bedoeld voor iedereen die zijn netwerk met andere rekenkamer(commissie)s wil uitbreiden. Dinsdag 24 mei 2022, 19.00 …
 • 10 juni 2022

  Bijeenkomst landelijke kenniskring

  Op 10 juni van 10 tot 12:30 uur vindt er een fysieke bijeenkomst van de landelijke kenniskring plaats. Het is goed om elkaar na lange tijd weer fysiek te spreken en ook is het een mooi moment om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de kenniskring Bi…
 • 17 juni 2022

  Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

  Eindelijk is er gelegenheid tijd om elkaar in een fysieke bijeenkomst op informele wijze te ontmoeten en ook weer kennis te delen in relatie tot het Rekenkamerwerk! Daarom nodigen wij leden van Limburgse Rekenkamers en -Rekenkamercommissies, geïnteresseerde…
 • 24 juni 2022

  Algemene ledenvergadering

  Op vrijdag 24 juni om 10 uur vindt de eerste ALV van 2022 plaats. Op de agenda onder meer de jaarstukken van 2021 en de voordracht van een nieuw bestuurslid.

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.