• Nieuws

  Animatie over rekenkamerwerk in de maak

  Om het belangrijke werk dat rekenkamers doen bekender te maken, laat de NVRR een korte animatie over rekenkamers en hun rol maken door Public Cinem…
 • Nieuws

  DoeMee onderzoek 2022 naar ondersteuning van de volksvertegenwoordigers in af…

  In de afgelopen periode is veel werk verzet door deelnemers en het onderzoeksbureau PBLQ om alle gegevens voor het DoeMee-onderzoek boven water te …
 • Agenda

  Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke veiligheid’

  Gemeenten vinden informatiebeveiliging en privacy belangrijk en zetten goede stappen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend aantal incidente…
 • Rekenkamerrapport

  In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeug…

  De Rekenkamer Amersfoort is voor dit onderzoek in gesprek gegaan met ouders, enkele jeugdigen en professionals en heeft onderzocht hoe de jeugdbesc…
 • Rekenkamerrapport

  Bouwen voor elkaar

  De rekenkamer onderzocht hoe en in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraa…
 • Rekenkamerrapport

  Rekenkamerbrief Handreiking Onderwijshuisvesting

  Als de raad zeggenschap wil hebben over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dan dient zij actief betrokken te zijn bij en geïnformeerd …
 • Nieuws

  Algemene Rekenkamer inventariseert kosten MH17 ook bij medeoverheden

  Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een onderzoek uit te voeren naar de kosten die Nederlandse overheidsinstanties hebben gemaakt als…
 • Nieuws

  In gesprek over de implementatie van de Wet versterking

  Op 16 november organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een denksessie over de Wet versterking decentrale rekenkamers, omdat deze nie…
 • Agenda

  De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie s…
 • Agenda

  De RES: stand van zaken en actualiteiten

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie s…
 • Nieuws

  Aandacht voor het metadossier bij beleidsonderzoekonline.nl

  Afgelopen maand was er op de website beleidsonderzoekonline.nl uitgebreid aandacht voor de metadossiers van de NVRR. Etienne Lemmens, onze secretar…
 • Nieuws

  Internationale aandacht voor lokale rekenkamers

  Hoe vanzelfsprekend het voor ons soms ook lijkt, de Nederlandse inrichting van controle en verantwoording van het lokale en decentrale bestuur kan …
 • Agenda

  VERPLAATST: Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke …

  Het webinar op 9 december is verplaatst naar 26 januari 2023 van 12  tot 13 uur. Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Rekenkamerrapport

  Een goed rioolbeleid is op de toekomst voorbereid

  Leiden en Leiderdorp gaan goed om met hun riolering, maar er zijn wel wat achterstanden bij de vervanging. Dat is de belangrijkste conclusie. Goed …
 • Rekenkamerrapport

  Aanpak winkelleegstand binnenstad Venlo

  De rekenkamer stelt vast dat de gemeente in de vorige coalitieperiode vrij voortvarend werk heeft gemaakt van de leegstand. De leegstand is gedaald…
8 december 2022
Nieuws

Animatie over rekenkamerwerk in de maak

Om het belangrijke werk dat rekenkamers doen bekender te maken, laat de NVRR …
8 december 2022
Nieuws

DoeMee onderzoek 2022 naar ondersteuning van de volksvertegenwoordigers in afrondende fase

In de afgelopen periode is veel werk verzet door deelnemers en het onderzoeks…
23 november 2022
Nieuws

Algemene Rekenkamer inventariseert kosten MH17 ook bij medeoverheden

Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een onderzoek uit te voeren…
7 december 2022
Gemeente Veldhoven
Vacature

Extern lid rekenkamercommissie

Sinds 2005 beschikt de gemeente Veldhoven over een rekenkamercommissie. Per 1-1-2023 wordt de Rekenkamercommissie, mede gelet op de recente wet op de decentrale rekenkamers, omg…
5 december 2022
Rekenkamer Maastricht
Vacature

Voorzitter-lid voor de Rekenkamer Maastricht

De Rekenkamer Maastricht zoekt een voorzitter, tevens lid van de rekenkamer. De voorzitter is het boegbeeld van de rekenkamer, eerste aanspreekpunt voor anderen en het gezicht v…
1 december 2022
Amersfoort
Rapport

In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen

De Rekenkamer Amersfoort is voor dit onderzoek in gesprek gegaan met ouders, enkele jeugdigen en professionals en heeft onderzocht hoe de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort fu…
29 november 2022
Albrandswaard
Rapport

Bouwen voor elkaar

De rekenkamer onderzocht hoe en in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale wonin…

Evenementen en agenda

 • 9 december 2022

  VERPLAATST: Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke veiligheid’

  Het webinar op 9 december is verplaatst naar 26 januari 2023 van 12  tot 13 uur. Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • 15 december 2022

  De RES: stand van zaken en actualiteiten

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken ove…
 • 19 december 2022

  De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken ove…
 • 13 januari 2023

  Wintercongres Kring Noord

  Rekenkamer tussen informatiebehoefte en onderzoek Rekenkamers worden vaak als instrument gezien ten behoeve van de volksvertegenwoordiging of van de (bredere) decentrale democratie. Tegelijkertijd zijn zij ook onafhankelijk – op termijn alle. Dat betekent d…
 • 26 januari 2023

  Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke veiligheid’

  Gemeenten vinden informatiebeveiliging en privacy belangrijk en zetten goede stappen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend aantal incidenten en een gat tussen weerbaarheid en dreiging. Dit constateert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.