Skip to main content
 • Nieuws

  Manon Fokke blikt terug op de NVRR

  Het is ongeveer een jaar geleden dat Manon wethouder werd in Maastricht en daarmee de NVRR helaas verliet. We blikken met haar terug op haar tijd b…
 • Agenda

  Lunchwebinar ‘Rekenkameronderzoek doen samen met burgers’

  Rekenkameronderzoek wordt traditioneel geheel uitgevoerd door onderzoekers. Als burgers een rol hebben in rekenkameronderzoek, dan is dat met name …
 • Rekenkamerrapport

  Casus SSC-ZL en e-mailonderzoek

  In 2014 is besloten tot oprichting van het Shared Service Center Zuid-Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Heer…
 • Rekenkamerrapport

  De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs

  Jeugdzorg en onderwijs zijn van elkaar te onderscheiden werkvelden waarin de gemeente verantwoordelijk is voor de taken op het gebied van de jeugdz…
 • Rekenkamerrapport

  Op zoek naar de maatschappelijke effecten van de NOM. Een onderzoek naar de k…

  Sinds 2016 hebben de drie Noordelijke provincies gezamenlijk 50 procent van de aandelen in de NOM. De provincies verstrekken jaarlijks subsidie aan…
 • Rekenkamerrapport

  De Kwaliteit van Raadsvoorstellen

  De gemeenteraad neemt besluiten aan de hand van raadsvoorstellen waarin het te nemen besluit wordt toegelicht. Deze raadsvoorstellen worden veelal …
 • Agenda

  Bijeenkomst Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

  Het Kennisplatform Limburgse Rekenkamers organiseert op vrijdag 2 juni 2023⋅een speciale bijeenkomst waarbij onder meer het thema water centraal st…
 • Nieuws

  5 vragen aan Etienne Lemmens

  Wie is Etienne? Ik ben geboren en deels getogen in Valkenburg (L), deed mijn middelbare school in Sittard en heb sociaal-economische geschiedenis g…
 • Rekenkamerrapport

  Wat kost een nieuw zwembad? Onderzoek naar de besluitvorming en exploitatie G…

  De bouw van het Geusseltbad is ca. €8 miljoen duurder geworden dan oorspronkelijk geraamd. Ook moest de exploitatiebegroting in de afgelopen jaren …
 • Rekenkamerrapport

  LVO Deelonderzoeken I en II

  In de zomer van 2018 ontstond grote beroering in het VMBO-onderwijs in Maastricht. Ook college en raad waren bezorgd over de situatie. De raad vroe…
 • Rekenkamerrapport

  Tijden

  De gemeente Capelle aan den IJssel heeft vraag en aanbod van woningen in verschillende prijssegmenten niet goed in beeld. Daardoor kan de gemeenter…
 • Rekenkamerrapport

  Digitale dienstverlening van de gemeente

  In 2015 is er door de gemeenteraad een visie vastgesteld voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. Hoewel wordt gesteld dat de visi…
 • Rekenkamerrapport

  Implementatie Omgevingswet

  Uit het onderzoek komt naar voren Pijnacker-Nootdorp de implementatie gestructureerd en doordacht heeft aangepakt. Er is een goed beeld van wat er …
 • Rekenkamerrapport

  Citymarketing

  De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe het beleid rondom citymarketing is vormgegeven en hoe doeltreffend en doelmatig het beleid is. Uit het …
 • Rekenkamerrapport

  Ondermijning

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar welke vormen van ondermijning (vermoedelijk) in Pijnacker-Nootdorp voorkomen, welke ‘gelegen…
26 mei 2023
Nieuws

Manon Fokke blikt terug op de NVRR

Het is ongeveer een jaar geleden dat Manon wethouder werd in Maastricht en da…
22 mei 2023
Nieuws

5 vragen aan Etienne Lemmens

Wie is Etienne? Ik ben geboren en deels getogen in Valkenburg (L), deed mijn …
10 mei 2023
Nieuws

Vacature voorzitter NVRR

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies wil met aut…
25 mei 2023
Gemeente Huizen
Vacature

Ambtelijk secretaris rekenkamer

In overleg met de leden van de rekenkamer adviseer en ondersteun je de rekenkamer bij haar onafhankelijke onderzoekstaak. Hiertoe formuleer je de onderzoeksvoorstellen en rappor…
23 mei 2023
Gemeente Haaksbergen
Vacature

Onderzoeker/lid rekenkamercommissie Haaksbergen

De rekenkamercommissie Haaksbergen is een klein team, bestaande uit drie externe leden. In verband met het vertrek van één van de leden (de huidige voorzitter) zoekt de rekenkam…
23 mei 2023
Maastricht
Rapport

Casus SSC-ZL en e-mailonderzoek

In 2014 is besloten tot oprichting van het Shared Service Center Zuid-Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen in de vo…
23 mei 2023
Maastricht
Rapport

De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs

Jeugdzorg en onderwijs zijn van elkaar te onderscheiden werkvelden waarin de gemeente verantwoordelijk is voor de taken op het gebied van de jeugdzorg en de onderwijsbesturen vo…

Evenementen en agenda

 • 30 mei 2023

  Raad & Rekenkamer: een nieuwe verbinding (Assen)

  In samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Vereniging voor Raadsleden organiseren we vanuit de NVRR bijeenkomsten over de samenwerking tussen de gemeenteraad en rekenkamer en de implementatie van de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers. We orga…
 • 30 mei 2023

  Webinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

  In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar 3 NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informa…
 • 1 juni 2023

  Webinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

  In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar 3 NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informa…
 • 2 juni 2023

  Bijeenkomst Kennisplatform Limburgse Rekenkamers

  Het Kennisplatform Limburgse Rekenkamers organiseert op vrijdag 2 juni 2023⋅een speciale bijeenkomst waarbij onder meer het thema water centraal staat. Gastheer is de Zuidelijke Rekenkamer in Eindhoven. Verzoek is om u uiterlijk 24 mei a.s. aan te melden bi…
 • 6 juni 2023

  Raad & Rekenkamer: een nieuwe verbinding (Leeuwarden)

  In samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Vereniging voor Raadsleden organiseren we vanuit de NVRR bijeenkomsten over de samenwerking tussen de gemeenteraad en rekenkamer en de implementatie van de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers. We orga…
 • 13 juni 2023

  Raad & Rekenkamer: een nieuwe verbinding (Apeldoorn)

  In samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Vereniging voor Raadsleden organiseren we vanuit de NVRR bijeenkomsten over de samenwerking tussen de gemeenteraad en rekenkamer en de implementatie van de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers. We orga…
 • 16 juni 2023

  Minicongres Kring Noord

  Vrijdagmiddag 16 juni organiseert NVRR-Noord een bijeenkomst over het woonbeleid. Gemeenten kampen overal in Nederland met een ernstig woningtekort. Welk beleid is er geformuleerd? Wat doen gemeenten en hoe effectief is dat? Welke lessen zijn er te trekken …
 • 22 juni 2023

  Mini-symposium Mensenwerk: gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak

  Cultuur en gedrag zijn een belangrijke factor in het succes van de organisatie en in hoe de uitkomsten van rekenkameronderzoek landen in de organisatie. Maar hoe onderzoek je cultuur en gedrag op een manier die niet alleen kwalitatief solide en betrouwbaar …
 • 29 juni 2023

  Lunchwebinar ‘Rekenkameronderzoek doen samen met burgers’

  Rekenkameronderzoek wordt traditioneel geheel uitgevoerd door onderzoekers. Als burgers een rol hebben in rekenkameronderzoek, dan is dat met name als respondent. Terwijl een actievere rol van burgers bij rekenkameronderzoek wel degelijk meerwaarde heeft. W…
 • 21 september 2023

  Introductiecursus rekenkamerwerk

  In september gaat de cursus van start. De cursus zal centraal plaatsvinden in het land. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens vier bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst …

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief