• Agenda

  Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces

  Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces op donderdag 1 juli van 9.30 -11 u. De recentste NVRR nieuwsbrief meldt de special van …
 • Rekenkamerrapport

  Mediacentrum Hilversum als sleutelgebied

  In de periode oktober 2020 tot en met mei 2021 heeft de rekenkamer het besluitvormingsproces binnen de Hilversumse politiek rond de aan- en afmeldi…
 • Rekenkamerrapport

  Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

  De rekenkamercommissie heeft de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Nijkerk onderzocht. De conclusie is dat gemeente, uitvoerder en vrijwil…
 • Rekenkamerrapport

  Transformatie in het sociaal domein door de ogen van de wijkteams

  Uit het onderzoek blijkt dat sociaal werkers nieuwe methoden, nieuwe vaktermen en nieuwe netwerken opgebouwd hebben waarmee op een getransformeerde…
 • Nieuws

  Algemene Ledenvergadering 2 juli 2021

  Datum: 2 juli 2021 Tijd: 10 uur Geachte leden, Het bestuur van de NVRR nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvin…
 • Rekenkamerrapport

  In principe openbaar

  Onderzoek naar het beleid en de praktijk van geheimhouding in de gemeente Huizen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: Er is weinig…
 • Rekenkamerrapport

  Quick scan financiële kengetallen jaarstukken 2020 Provincie Zeeland

  De Provinciewet schrijft voor dat elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoo…
 • Rekenkamerrapport

  Gemeentelijke rioolwatertaken: inrichting

  De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede werking van het riool en laat de uitvoering en het beheer ervan over aan Waternet. Waterne…
 • Rekenkamerrapport

  Soest op de fiets

  Het doel van de gemeente Soest om inwoners meer te laten fietsen lijkt niet gehaald. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners van de gemeente Soes…
 • Nieuws

  Aanmelden beste rekenkamerrapport (de Goudvink) kan tot half juli

  De competitie voor de Goudvink, de NVRR-prijs voor het beste rekenkamerrapport/product, is weer gestart. De Goudvink is begonnen als een prijs voor…
 • Nieuws

  ‘Het bestuur van Rotterdam is zwakker geworden’

  Zo dadelijk een gewetensvraag voor Paul Hofstra (66), vertrekkend directeur van de Rekenkamer Rotterdam, die tevens vijf regiogemeenten omvat. Ruim…
 • Agenda

  Voorjaarscongres Kring-Noord NVRR (online)

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tuss…
 • Rekenkamerrapport

  “Goed op weg”

  Betreft een onderzoek naar meldingen openbare ruimte. Deels een doe-mee onderzoek van de NVRR, deels aangevuld met eigen onderzoek onder de melders.
 • Rekenkamerrapport

  De gemeente als bewindvoerder, een analyse van de maatschappelijke kosten en …

  De laatste jaren is het aantal mensen met problematische schulden sterk toegenomen. Het rijk heeft in 2014 besloten dat bewindvoerders ingezet moet…
 • Rekenkamerrapport

  Weten hoe Abraham de mosterd haalt, subsidieverwerving door de gemeente Groni…

  De Rekenkamer heeft de wijze waarop de gemeente Groningen Europese, landelijke en regionale subsidies verwerft onderzocht. Uit het onderzoek blijkt…
8 juni 2021
Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2 juli 2021

Datum: 2 juli 2021 Tijd: 10 uur Geachte leden, Het bestuur van de NVRR nodi…
27 mei 2021
Nieuws

Aanmelden beste rekenkamerrapport (de Goudvink) kan tot half juli

De competitie voor de Goudvink, de NVRR-prijs voor het beste rekenkamerrappor…
26 mei 2021
Nieuws

‘Het bestuur van Rotterdam is zwakker geworden’

Zo dadelijk een gewetensvraag voor Paul Hofstra (66), vertrekkend directeur v…
9 juni 2021
Gemeente Kampen
Vacature

Lid voor de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Kampen heeft een vacature voor een lid voor de rekenkamercommissie. De benoeming is in principe voor 4 jaar en kan eenmaal met 4 jaar word…
6 mei 2021
Gemeente Ommen
Vacature

Lid Rekenkamercommissie gemeente Ommen

Bij de Rekenkamercommissie Ommen ontstaat per 4 juli 2021 een vacature voor een lid. Dit als gevolg van een rooster van aftreden waarbij steeds 1 lid en de voorzitter aftreedt. …
14 juni 2021
Hilversum
Rapport

Mediacentrum Hilversum als sleutelgebied

In de periode oktober 2020 tot en met mei 2021 heeft de rekenkamer het besluitvormingsproces binnen de Hilversumse politiek rond de aan- en afmelding van Hilversum als sleutelge…
10 juni 2021
Vallei en Veluwerand
Rapport

Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

De rekenkamercommissie heeft de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Nijkerk onderzocht. De conclusie is dat gemeente, uitvoerder en vrijwilligersorganisaties veel doen o…

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…
 • 11 juni 2021

  Voorjaarscongres Kring-Noord NVRR (online)

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tussen de provinciale en de gemeentelijke bestuurslaag in: hoe kunnen rekenkamers daar toch onderzoek naar doen. L…
 • 1 juli 2021

  Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces

  Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces op donderdag 1 juli van 9.30 -11 u. De recentste NVRR nieuwsbrief meldt de special van het tijdschrift Bestuurskunde (juni’21) over decentraal rekenkameronderzoek. Een prachtige aanleiding voor de …

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.