• Rekenkamerrapport

  MRE&SGE. Regionale opgaven

  De opgaven in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn groot en complex. Zoals de energietransitie, gezonde …
 • Rekenkamerrapport

  Regionale democratie vergt energie

  Volgens het Klimaatakkoord moeten er Regionale Energie Strategieën (RES) tot stand gebracht komen. De gezamenlijke opdracht aan provincies, gemeent…
 • Rekenkamerrapport

  Ontwikkeling Overhead

  In veel gemeenten zijn de overheadkosten, mede als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein, de afgelopen jaren toegenomen. Het lijkt e…
 • Rekenkamerrapport

  Assetmanagement bij Waterschap De Dommel

  Dit Rekenkamerrapport gaat in op de wijze waarop het algemeen bestuur van het waterschap op een effectief en efficiënte wijze sturing geeft c.q. ka…
 • Rekenkamerrapport

  Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden va…

  Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het tweede deel van dit onderzoek is afgerond, waarin twee concrete projecten zijn onde…
 • Rekenkamerrapport

  de Omgeving geOrdend – Onderzoek naar ruimtelijke plannen en de rol van…

  De rekenkamercommissie Lochem (RKC) heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ruimtelijke plannen en planprocessen en de rolneming van de ge…
 • Rekenkamerrapport

  Naar meer betrokkenheid bij de Werkorganisatie BUCH

  Onlangs is de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH uitgebreid geëvalueerd. De rekenkamercommissie is echter van oordeel, na overleg met…
 • Agenda

  Verdiepende module P&C-cyclus

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeent…
 • Rekenkamerrapport

  Onderwijshuisvesting op orde, maar financiële risico’s voor toekomst

  De onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is nu op orde. Maar de schoolgebouwen moeten in de toekomst …
 • Rekenkamerrapport

  Samen voor de jeugd van Almere

  De gemeente Almere is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de stad. Sinds die tijd heeft de gemeente consistent de ambitie gehad om kin…
 • Rekenkamerrapport

  Implementatie van de Omgevingswet: Is Bloemendaal voldoende voorbereid?

  Uitgaande van de gerealiseerde voortgang en veronderstellend dat voorliggende planningen gehaald gaan worden, concludeert de rekenkamercommissie da…
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek Maaibeleid

  Als doel van het maaibeleid wordt genoemd het bevorderen van biodiversiteit. Het bevorderen van ecologische waterkwaliteit is geen doel van het maa…
 • Agenda

  Algemene Ledenvergadering NVRR en uitreiking Goudvink 2021

  Het bestuur van de NVRR nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur via Z…
 • Rekenkamerrapport

  Het digitale gezicht van de gemeente, een onderzoek naar de digitale dienstve…

  De rekenkamercommissie Hoorn onderzocht of niet-fysieke dienstverlening, via de digitale kanalen van de gemeente doelmatig en doeltreffend is. Door…
 • Rekenkamerrapport

  Leren van ervaring

  De observatie van de Rekenkamer Zeist dat in veel rekenkameronderzoeken hetzelfde soort resultaten, conclusies en aanbevelingen naar voren komen, r…
14 oktober 2021
Nieuws

13-10 meetup algoritmes & rekenkamers

Algoritmes kennen een enorme opmars in de publieke sector. Gulzige technologi…
21 september 2021
Nieuws

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand is uitgebreid met de gemeente Hilvarenbeek

De rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand is op 1 september 2021 …
2 september 2021
Nieuws

Symposium RMA Waardevol bestuur 28 jan. 2022

Op 28 januari 2022 organiseert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) het sy…
30 november 2021
Rekenkamercommissie SED
Vacature

Secretaris/onderzoeker rekenkamercommissie M/V

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland beschikken over een rekenkamercommissie, de Rekenkamercommissie SED. Deze bestaat uit drie externe leden en wordt bijgestaan …
18 november 2021
Rekenkamercommissie Roermond
Vacature

Extern lid / beoogd voorzitter Rekenkamercommissie Roermond

De RKC Roermond zoekt een extern lid, tevens beoogd voorzitter. Wij zijn op zoek naar personen met belangstelling voor (lokaal) openbaar bestuur. In verband met de gewenste expe…
3 december 2021
Eindhoven
Rapport

MRE&SGE. Regionale opgaven

De opgaven in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn groot en complex. Zoals de energietransitie, gezonde leefomgeving, woonruimte en we…
3 december 2021
50034
Rapport

Regionale democratie vergt energie

Volgens het Klimaatakkoord moeten er Regionale Energie Strategieën (RES) tot stand gebracht komen. De gezamenlijke opdracht aan provincies, gemeenten en waterschappen was dat zi…

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…
 • 11 juni 2021

  Voorjaarscongres Kring-Noord NVRR (online)

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tussen de provinciale en de gemeentelijke bestuurslaag in: hoe kunnen rekenkamers daar toch onderzoek naar doen. L…
 • 10 september 2021

  Meld je aan voor het congres

  Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht. Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd h…
 • 10 september 2021

  Waterkringbijeenkomst

  In het verlengde van het NVRR-congres organiseert de Waterkring op 10 september om 14.45-16.00 uur een bijeenkomst over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. Andre Hengeveld, voorzitter Kringbestuur, geeft een toelichting op het werk van de Waterkring en …
 • 30 september 2021

  Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

  Doel Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale s…
 • 13 oktober 2021

  Meetup rekenkamer 13-10

  Stadhuis Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven Aanmelden: info@nvrr.nl Algoritmes, Publieke Controle en gulzige technologie De digitalisering en het gebruik van algoritmes heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen bij de uitvoering van overhe…
 • 4 november 2021

  Innovatie voor Datagedreven Beleidsonderzoek

  Donderdag 4, 11 & 18 november 2021, Den Haag De aankomende Leergang Beleidsonderzoek van ScienceWorks richt zich op nieuwe methoden en data-technieken voor het inhoudelijk onderbouwen van beleid. Deelname is zowel op fysieke als virtuele wijze mogelijk. Het…
 • 5 november 2021

  Introductiecursus Rekenkamerwerk

  In november gaat de cursus van start. We hopen de cursus fysiek in Bar Beton in Utrecht te kunnen aanbieden. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens drie bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkam…
 • 26 november 2021

  Najaarsconferentie van Kring Noord

  U kunt zich aanmelden op het volgende mailadres: a.penninga@hethogeland.nl, onder vermelding NVRR Noord najaarscongres 26 november. Geef svp ook aan of uw voorkeur uitgaat naar deelsessie I dan wel naar deelsessie II. Bekijk de bijgevoegde pdf voor meer inf…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.