• Nieuws

  Vijf vragen aan Ans Hoenderdos

  Wie is Ans Hoenderdos? Een geëngageerd manager van rekenkameronderzoek. En in persoonlijke zin: dit jaar ben ik 35 jaar gelukkig getrouwd en we heb…
 • Nieuws

  Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

  De behandeling van het wetsvoorstel is, mede door het aantreden van de nieuwe regering, wederom uitgesteld. Behandeling van het wetsvoorstel is nu …
 • Nieuws

  Docenten gezocht voor de nieuwe verdiepingscursus Omgevingswet

  Op dit moment is Nico op de Laak voor de NVRR bezig met het ontwikkelen van een verdiepingscursus Omgevingswet. De NVRR is op zoek naar mensen die …
 • Rekenkamerrapport

  Biosintrum in Oosterwolde: Onderzoek naar exploitatie, organisatie & rol…

  Op 1 juli 2020 is door de gemeenteraad van Ooststellingwerf een motie aangenomen om de rekenka-mercommissie (RKC) Ooststellingwerf te verzoeken ond…
 • Rekenkamerrapport

  Gebiedsteam Opsterland: De rol van het gebiedsteam bij de transformatie van h…

  Dit onderzoek brengt in beeld welke beleidskeuzes de gemeente Opsterland maakt in het sociaal domein (zoals opgenomen in de Visie op de decentralis…
 • Rekenkamerrapport

  Een leefwereld van verschil – onderzoek naar daklozenbeleid

  De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar het daklozenbeleid van de gemeente Arnhem. De Rekenkamer doet een aantal observaties. De g…
 • Agenda

  Verdiepingscursus Omgevingswet

  Waar gaat het over “De wet wordt (weer) uitgesteld” versus “De wet gaat gewoon door op 1 juli 2022”. Ook veel gehoord: “Er verandert niet zoveel du…
 • Rekenkamerrapport

  Afvalinzameling Stichtse Vecht, Een onderzoek naar het afvalbeleid en de afva…

  De gemeente Stichtse Vecht streeft naar minder restafval, meer herbruikbare grondstoffen en daarmee op termijn kostenbesparing. De gestelde doelen …
 • Nieuws

  Verdiepingscursus Omgevingswet: vrijwilligers gezocht

  Op dit moment wordt de Verdiepingscursus Omgevingswet voor rekenkamer(commissie)s uitgewerkt. Inmiddels zijn er al twee werkateliers geweest waarin…
 • Rekenkamerrapport

  Bijstandsgerechtigden geven de gemeente Heerenveen een dikke voldoende.

  Bijstandsgerechtigden zijn tevreden over het contact met de gemeente blijkt uit het onderzoek wat de rekenkamercommissie Heerenveen heeft gehouden …
 • Rekenkamerrapport

  Parkeergarages en fietsenstallingen

  De rekenkamer Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar parkeergarages en fietsenstallingen in Amersfoort. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit v…
 • Nieuws

  Prettige kerstdagen en alle goeds voor 2022!

  Graag wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn. Tevens maken wij van deze …
 • Rekenkamerrapport

  Wat nou oud? Onderzoek naar ouderenbeleid in Delft.

  De Delftse Rekenkamer heeft het ouderenbeleid van de gemeente Delft onderzocht.1 Niet omdat er signalen waren dat het slecht gaat. Wel omdat oudere…
 • Rekenkamerrapport

  Soester jeugd geholpen?

  Soest presteert op kengetallen beter dan het landelijke en regionale gemiddelde op het gebied van jeugdzorg. Er zijn geen signalen dat de kwaliteit…
 • Rekenkamerrapport

  ‘Schoon op papier!’, onderzoek naar de aanpak van vervuiling van …

  Dit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag richt zich op de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte. De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek…
21 januari 2022
Nieuws

Vijf vragen aan Ans Hoenderdos

Wie is Ans Hoenderdos? Een geëngageerd manager van rekenkameronderzoek. En in…
21 januari 2022
Nieuws

Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

De behandeling van het wetsvoorstel is, mede door het aantreden van de nieuwe…
21 januari 2022
Nieuws

Docenten gezocht voor de nieuwe verdiepingscursus Omgevingswet

Op dit moment is Nico op de Laak voor de NVRR bezig met het ontwikkelen van e…
19 januari 2022
rekenkamer Zandvoort
Vacature

Schrijver rekenkamerbrief Wob

Bedoeling is om op basis van reeds aanwezige onderzoeksgegevens – uit het doe-mee onderzoek naar de Wob – te komen tot een kernachtige, goed leesbare notitie, in de vorm van ee …
17 januari 2022
Rekenkamer Breda
Vacature

Secretaris / Onderzoeker Rekenkamer Breda

Ben jij die enthousiaste en zelfstandige secretaris / onderzoeker met onderzoekservaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!
20 januari 2022
50034
Rapport

Biosintrum in Oosterwolde: Onderzoek naar exploitatie, organisatie & rol van de raad

Op 1 juli 2020 is door de gemeenteraad van Ooststellingwerf een motie aangenomen om de rekenka-mercommissie (RKC) Ooststellingwerf te verzoeken onderzoek te doen naar het proces…
20 januari 2022
50034
Rapport

Gebiedsteam Opsterland: De rol van het gebiedsteam bij de transformatie van het sociaal domein

Dit onderzoek brengt in beeld welke beleidskeuzes de gemeente Opsterland maakt in het sociaal domein (zoals opgenomen in de Visie op de decentralisaties, het Beleidsplan en de O…

Evenementen en agenda

 • 10 december 2021

  Verdiepende module P&C-cyclus

  VANWEGE HET BEPERKTE AANTAL AANMELDINGEN ZAL DEZE CURSUS NIET PLAATSVINDEN. BINNEN 3 MAANDEN ZAL DEZE CURSUS OPNIEUW AANGEBODEN WORDEN In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt…
 • 10 februari 2022

  Verdiepingscursus Omgevingswet

  Waar gaat het over “De wet wordt (weer) uitgesteld” versus “De wet gaat gewoon door op 1 juli 2022”. Ook veel gehoord: “Er verandert niet zoveel dus wij wachten wel even af” tot “Het wordt een nog grotere operatie dan de Drie decentralisaties in 2015”. Kort…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.