• Rekenkamerrapport

  Rekenkamerbrief Van Wijken Weten

  De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de gemeenteraad bij de Arnhemse wijksturing, bekend onder de naam ‘Van Wijk…
 • Rekenkamerrapport

  Participatie – Een onderzoek naar het samenspel tussen burgers en lokal…

  De samenleving en de bestuurlijke omstandigheden veranderen in rap tempo. Die veranderingen zijn ook voelbaar in de lokale politiek. Dat vraagt een…
 • Rekenkamerrapport

  Een exploratief onderzoek naar de uitvoering (Tozo-regeling) en handhaving (n…

  Doel van deze tussenevaluatie is om een kwalitatief inzicht te geven in de manier waarop de gemeentelijke instanties invulling hebben gegeven aan d…
 • Rekenkamerrapport

  Rekenkameronderzoek BsGW

  De rekenkamer(commissie)s van de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten hebben onderzoek laten doen naar het functioneren van BsGW. Het doel va…
 • Agenda

  Meld je aan voor het congres

  Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naa…
 • Agenda

  Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

  Doel Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor …
 • Rekenkamerrapport

  Gekleurde technologie

  De gemeente Rotterdam gebruikt ter ondersteuning van haar besluitvorming algoritmes. Algoritmes kunnen worden toegepast om besluitvorming sneller, …
 • Rekenkamerrapport

  Een wereld te winnen

  De gemeente geeft in verschillende beleidsstukken aan actief in te willen zetten op acquisitie van bedrijven uit het buitenland. De rekenkamer heef…
 • Rekenkamerrapport

  Druk op inhuur

  De uitgaven aan externe inhuur stijgen al jaren in Rotterdam. Bovendien geeft Rotterdam veel meer uit aan externe inhuur dan is begroot. De rekenka…
 • Rekenkamerrapport

  Waarde van publiek

  Het publiek dat gesubsidieerde cultuurinstellingen bezoekt is nog altijd geen goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking, ondanks gemeentelijk…
 • Rekenkamerrapport

  Onder de radar

  De gemeente Rotterdam zet stevig in op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Het is voor de raad echter moeilijk goed zicht te krijgen op …
 • Rekenkamerrapport

  Gefundeerd bouwen onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen

  De gemeente Rotterdam heeft de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend veranderd en verbeterd, mede naar aanleiding van de…
 • Nieuws

  Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfuncties

  Op 27 september a.s. staat de plenaire vergadering gepland voor behandeling in de Tweede Kamer over de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewe…
 • Rekenkamerrapport

  Beleid Jeugdhulp Veenendaal

  rekenkameronderzoek naar het beleid Jeugdhulp in Veenendaal aan. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het tot stand komen van het bel…
 • Rekenkamerrapport

  Afhandeling meldingen openbare ruimte Weesp

  Driekwart van de meldingen openbare ruimte die de gemeente Weesp ontvangt, gaat over ‘wegen, verkeer en straatmeubilair’, ‘openbaar groen en water’…
5 juli 2021
Nieuws

Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfuncties

Op 27 september a.s. staat de plenaire vergadering gepland voor behandeling i…
29 juni 2021
Nieuws

Decentrale rekenkamers en verbonden partijen

In de Gemeentestem van juni 2021 schreef Rob de Greef een artikel over decent…
21 juni 2021
Nieuws

Rekenkamers ook voor waterschappen verplicht

Net als gemeenten en provincies worden waterschappen straks ook verplicht een…
23 juli 2021
Stichting Waternet
Vacature

Secretaris Rekenkamer Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Als Secretaris Rekenkamercommissie draag jij met onafhankelijk advies bij aan het algemeen bestuur van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De rekenkamercommissie ondersteunt he…
6 mei 2021
Gemeente Ommen
Vacature

Lid Rekenkamercommissie gemeente Ommen

Bij de Rekenkamercommissie Ommen ontstaat per 4 juli 2021 een vacature voor een lid. Dit als gevolg van een rooster van aftreden waarbij steeds 1 lid en de voorzitter aftreedt. …
23 juli 2021
Arnhem
Rapport

Rekenkamerbrief Van Wijken Weten

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de gemeenteraad bij de Arnhemse wijksturing, bekend onder de naam ‘Van Wijken Weten’. De Rekenkamer stelt…
21 juli 2021
Kapelle, Vlissingen en Middelburg
Rapport

Participatie – Een onderzoek naar het samenspel tussen burgers en lokale overheid

De samenleving en de bestuurlijke omstandigheden veranderen in rap tempo. Die veranderingen zijn ook voelbaar in de lokale politiek. Dat vraagt een meer participatief samenspel …

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…
 • 11 juni 2021

  Voorjaarscongres Kring-Noord NVRR (online)

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tussen de provinciale en de gemeentelijke bestuurslaag in: hoe kunnen rekenkamers daar toch onderzoek naar doen. L…
 • 10 september 2021

  Meld je aan voor het congres

  Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton in Utrecht. Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd hard gewerkt…
 • 30 september 2021

  Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

  Doel Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale s…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.