• Nieuws

  5 vragen over de toolbox beleidsevaluaties

  Waarom is deze toolbox ontwikkeld? De rijksoverheid wil meer inzicht in de kwaliteit van beleid: hoe goed zijn beleidsvoorstellen onderbouwd en wat…
 • Rekenkamerrapport

  Nazorgonderzoek Toegang tot de Wmo

  In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle a…
 • Rekenkamerrapport

  Handhaving in de openbare ruimte

  De handhaving in de openbare ruimte in Amersfoort door boa’s werkt goed in de praktijk. Beleid en uitvoering sluiten goed op elkaar aan. Er is wel …
 • Nieuws

  Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

  De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is geschrokken van het onderzoek naar politieke druk op lokale rekenkamers…
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

  De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeen…
 • Rekenkamerrapport

  Betrokkenheid van inwoners bij de warmte- en energietransitie in Hilversum

  In de periode november 2019 tot en met januari 2021 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van inwoners bij de energie- en warm…
 • Rekenkamerrapport

  De status van de integratie: Een onderzoek naar de integratie van statushoude…

  De Rekenkamercommissie onderzoekt de integratie van statushouders. Hierbij wordt gekeken naar het beleid en de uitvoering. Met name de thema’s arbe…
 • Rekenkamerrapport

  Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede

  De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of het risicomanagement van de gemeente Ede in theorie en praktijk op een adequate wijze vorm krijgt. H…
 • Nieuws

  Juridische vraagstukken

  Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van rekenkamers en rekenkamercommissies? Lees er alles over in dit artikel. Aansprakelijkheid is de …
 • Rekenkamerrapport

  Cultuurbeleid gemeente Hoorn 2012-2020

  Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat Hoorn een divers en gewaardeerd cultureel aanbod heeft. Wel kan het cultuurbeleid doeltreffender en doelmati…
 • Nieuws

  Klankbordgroepen

  Eerder is in de ALV afgesproken een klankbordgroep te vormen, die het bestuur in kan schakelen om mee te denken over uiteenlopende zaken. Daar will…
 • Nieuws

  Oproep: leden congrescommissie

  Ook dit jaar wil het bestuur graag weer een congrescommissie vormen om me te denken over inhoud en opzet van het jaarcongres of wellicht meerdere k…
 • Nieuws

  Dossier: onderzoeken Corona-beleid en maatregelen

  Vanuit de Thorbecke-leerstoel is een project gestart om de impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur zichtbaar te maken. Meer informa…
 • Nieuws

  Stand van zaken Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

  Gisteren is besloten om het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers niet controversieel te verklaren, zodat de behandeling ondanks het aftr…
 • Nieuws

  Voortgang werving directeur NVRR

  De procedure voor de werving en selectie van de directeur NVRR loopt volop. De komende weken vinden gesprekken plaats en het bestuur hoopt in de 2e…
24 februari 2021
Nieuws

5 vragen over de toolbox beleidsevaluaties

Waarom is deze toolbox ontwikkeld? De rijksoverheid wil meer inzicht in de kw…
11 februari 2021
Nieuws

Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is g…
4 februari 2021
Nieuws

Juridische vraagstukken

Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van rekenkamers en rekenkamerc…
22 februari 2021
Rekenkamer Rhenen
Vacature

Gezocht: nieuw lid van de Rekenkamer Rhenen

Samen met de twee andere leden van de rekenkamer begeleidt en coördineer je de onderzoeken. Je stelt de onderzoeksvraag / opzet op, analyseert de bevindingen, trekt conclusies e…
19 februari 2021
Gemeente Papendrecht
Vacature

2 leden voor de rekenkamercommissie

De gemeente Papendrecht is voor de Rekenkamercommissie op zoek naar 2 Leden. De Rekenkamercommissie Papendrecht bestaat momenteel uit drie externe leden en twee raadsleden. De o…
23 februari 2021
Nijmegen
Rapport

Nazorgonderzoek Toegang tot de Wmo

In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle aanbevelingen over en deed het …
15 februari 2021
Amersfoort
Rapport

Handhaving in de openbare ruimte

De handhaving in de openbare ruimte in Amersfoort door boa’s werkt goed in de praktijk. Beleid en uitvoering sluiten goed op elkaar aan. Er is wel een aantal aandachtspunten te …

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.