• Rekenkamerrapport

  In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeug…

  De Rekenkamer Amersfoort is voor dit onderzoek in gesprek gegaan met ouders, enkele jeugdigen en professionals en heeft onderzocht hoe de jeugdbesc…
 • Rekenkamerrapport

  Bouwen voor elkaar

  De rekenkamer onderzocht hoe en in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraa…
 • Rekenkamerrapport

  Rekenkamerbrief Handreiking Onderwijshuisvesting

  Als de raad zeggenschap wil hebben over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dan dient zij actief betrokken te zijn bij en geïnformeerd …
 • Nieuws

  Algemene Rekenkamer inventariseert kosten MH17 ook bij medeoverheden

  Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een onderzoek uit te voeren naar de kosten die Nederlandse overheidsinstanties hebben gemaakt als…
 • Nieuws

  In gesprek over de implementatie van de Wet versterking

  Op 16 november organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een denksessie over de Wet versterking decentrale rekenkamers, omdat deze nie…
 • Agenda

  De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie s…
 • Agenda

  De RES: stand van zaken en actualiteiten

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie s…
 • Nieuws

  Aandacht voor het metadossier bij beleidsonderzoekonline.nl

  Afgelopen maand was er op de website beleidsonderzoekonline.nl uitgebreid aandacht voor de metadossiers van de NVRR. Etienne Lemmens, onze secretar…
 • Nieuws

  Internationale aandacht voor lokale rekenkamers

  Hoe vanzelfsprekend het voor ons soms ook lijkt, de Nederlandse inrichting van controle en verantwoording van het lokale en decentrale bestuur kan …
 • Agenda

  Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke veiligheid’

  Gemeenten vinden informatiebeveiliging en privacy belangrijk en zetten goede stappen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend aantal incidente…
 • Rekenkamerrapport

  Een goed rioolbeleid is op de toekomst voorbereid

  Leiden en Leiderdorp gaan goed om met hun riolering, maar er zijn wel wat achterstanden bij de vervanging. Dat is de belangrijkste conclusie. Goed …
 • Rekenkamerrapport

  Aanpak winkelleegstand binnenstad Venlo

  De rekenkamer stelt vast dat de gemeente in de vorige coalitieperiode vrij voortvarend werk heeft gemaakt van de leegstand. De leegstand is gedaald…
 • Rekenkamerrapport

  Dijkbezwaren – Onderzoek naar de erfpachtconstructie Dubbele Dijk

  De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de erfpachtconstructie van de provincie Groningen voor het experiment Dubbele Dijk. De rekenkamer concludeert …
 • Agenda

  Wintercongres Kring Noord

  Rekenkamer tussen informatiebehoefte en onderzoek Rekenkamers worden vaak als instrument gezien ten behoeve van de volksvertegenwoordiging of van d…
 • Rekenkamerrapport

  ‘Worstelen met klimaatbeleid – onderzoek naar het klimaatbeleid van de …

  Het vormen van strategisch overkoepelend klimaatbeleid heeft in Stichtse Vecht lang geduurd en het is een moeizaam proces geweest. De klimaatopgave…
23 november 2022
Nieuws

Algemene Rekenkamer inventariseert kosten MH17 ook bij medeoverheden

Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een onderzoek uit te voeren…
21 november 2022
Nieuws

In gesprek over de implementatie van de Wet versterking

Op 16 november organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een den…
18 november 2022
Nieuws

Aandacht voor het metadossier bij beleidsonderzoekonline.nl

Afgelopen maand was er op de website beleidsonderzoekonline.nl uitgebreid aan…
29 november 2022
Gemeente Beuningen
Vacature

Directeur Rekenkamer

Voor de Rekenkamer Beuningen zijn wij op zoek naar een onafhankelijk, zelfstandig en kundig directeur. De Rekenkamer heeft een controlerende functie waarbij onderzoek wordt geda…
24 november 2022
Gemert-Bakel – Laarbeek
Vacature

Vacature extern lid van de gezamenlijke Rekenkamercommissie

Voor de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek zijn we in verband met het aanstaande vertrek van een van de leden op zoek naar een extern lid…
1 december 2022
Amersfoort
Rapport

In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen

De Rekenkamer Amersfoort is voor dit onderzoek in gesprek gegaan met ouders, enkele jeugdigen en professionals en heeft onderzocht hoe de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort fu…
29 november 2022
Albrandswaard
Rapport

Bouwen voor elkaar

De rekenkamer onderzocht hoe en in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale wonin…

Evenementen en agenda

 • 2 december 2022

  Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’, uitreiking Goudvink en ALV

  Op 2 december organiseert de NVRR een bijeenkomt in Utrecht: het Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’ en de algemene ledenvergadering. Ook zal de Goudvink worden uitgereikt. Genomineerden Goudvink Oost-Nederland (Meer vitaliteit, minder leegstand?) Ni…
 • 9 december 2022

  Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke veiligheid’

  Gemeenten vinden informatiebeveiliging en privacy belangrijk en zetten goede stappen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend aantal incidenten en een gat tussen weerbaarheid en dreiging. Dit constateert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG…
 • 15 december 2022

  De RES: stand van zaken en actualiteiten

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken ove…
 • 19 december 2022

  De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

  Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken ove…
 • 13 januari 2023

  Wintercongres Kring Noord

  Rekenkamer tussen informatiebehoefte en onderzoek Rekenkamers worden vaak als instrument gezien ten behoeve van de volksvertegenwoordiging of van de (bredere) decentrale democratie. Tegelijkertijd zijn zij ook onafhankelijk – op termijn alle. Dat betekent d…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.