Kringen

Platforms waarop aspecten van rekenkamerwerk door leden met elkaar besproken worden

De kringen van de NVRR zijn bij uitstek de platforms waarop alle aspecten van het rekenkamerwerk door de leden met elkaar besproken (kunnen) worden. De onderstaande kringen zijn actief, ieder in hun eigenheid en naar rato van de behoefte.

Mogelijkheid voor ondersteuning Kringen

NVRR-kringen kunnen in 2021 een financiële bijdrage krijgen voor de strategische ontwikkeling van de kring, om deze voor de middellange termijn te versterken. In aanmerking komen kringen die zich hebben aangemeld bij de NVRR als kring (of regionaal overleg, etc), voor het merendeel bestaan uit NVRR-leden en waarbij een van de deelnemers, zijnde een NVRR-lid, verantwoordelijk is voor aanvraag en verantwoording van de financiële bijdrage. De strategische ontwikkeling van de kring dient gericht te zijn op de NVRR-doelstelling voor kringen: het versterken van de deelnemers door het onderling uitwisselen van informatie, kennis en ervaring. Het initiatief hiervoor ligt bij de kringen, die hiervoor een aanvraag kunnen indienen, met daarin in elk geval:

 • het doel,
 • de werkzaamheden,
 • de beoogde resultaten en
 • een kostenraming.

De bijdrage van de NVRR is maximaal € 1.500 en in totaal is € 5.000 beschikbaar. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en “zolang de voorraad strekt”. Indienen kan via info@nvrr.nl.

Kringen van de NVRR kunnen een beroep doen op financiële middelen vanuit de NVRR voor ondersteuning bij operationele en organisatorische zaken. Denk aan het organiseren door een kring van een symposium of een webinar, waarvoor bijvoorbeeld secretariële, administratieve of technische ondersteuning wordt ingehuurd. Per kring is op jaarbasis hiervoor € 500 beschikbaar. 

Voorwaarden voor toekenning van deze middelen zijn:

 1. De aanvrager namens de kring is lid van de NVRR en is verantwoordelijk voor besteding en verantwoording
 2. De middelen zijn bestemd voor ondersteuning bij operationele en organisatorische zaken
 3. Besteding van de middelen kan door middel van facturen worden aangetoond
 4. Verantwoording aan de NVRR over de inzet van de middelen gebeurt schriftelijk door de aanvrager en binnen 8 weken nadat de activiteit is gehouden waarvoor de middelen zijn aangevraagd.
 5. Toekenning van de middelen gebeurt eerst als voorschot, definitieve toekenning geschiedt achteraf op basis van de verantwoording.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij info@nvrr.nl. Het streven is om aanvragen binnen 3 werkdagen te beoordelen en de indiener te informeren.

Voor de volledigheid zij nog vermeld, dat voor secretariële of administratieve ondersteuning ook een (betaald) beroep kan worden gedaan op Interactie, het bedrijf dat de invulling van het verenigingsbureau van de NVRR verzorgt.

DocumentKringDownload
Handreiking kringen
Algemeen
Download document
Verslag bijeenkomst 28 januari 2020
Landelijke Kenniskring
Download document

Landelijke Kenniskring

Voormalig Kring Secretarissen & Onderzoekers

 • Voorzitter
  Mw. Tineke van den Biggelaar
 • E-mail
  t.vd.biggelaar@eindhoven.nl
 • Telefoonnummer
  040-2382101

Kring G4

 • Voorzitter
  Dhr. P. Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam
 • Contactpersoon
  Dhr. I. Koetsier
 • E-mail
  i.koetsier@rekenkamer.rotterdam.nl
 • Telefoonnummer
  010-4893524

Kring Provinciale Rekenkamers

 • Voorzitter
  Deze kring heeft geen formele voorzitter
 • Contactpersoon
  Mw. Ans Hoenderdos
 • E-mail
  hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
 • Telefoonnummer
  020-5818585

Waterkring

 • Voorzitters
  • Dhr. J. Langelaar
  • Mw. M. Buitenkamp
 • E-mail
  • j.t.langelaar@kpnmail.nl 
  • m.buitenkamp@anantis.nl

Kring Noord

 • Voorzitter

  Dhr. Michiel Herweijer

 • Contactpersoon
  Mw. Agnes Penninga
 • E-mail
  kringnoord@nvrr.nl
 • Activiteiten

  Vrijdagmiddag 11 juni, 13.30 tot 15.00 uur, webinar: Rekenkamer en Interbestuurlijk (regionaal) beleid: Veel beleid wordt tegenwoordig gevoerd tussen de provinciale en de gemeentelijke bestuurslaag in: hoe kunnen rekenkamers daar toch onderzoek naar doen. Linda Thomson-Voetee geeft een presentatie over de ervaringen van de Randstedelijke Rekenkamer met onderzoek dat gezamenlijk met gemeentelijke rekenkamers werd uitgevoerd. De directiesecretaris van de provincie Groningen, Hans Schrikkema leidt het thema in en staat stil bij de grote vlucht van het interbestuurlijke, regionale bestuur. Aanmelden bij de secretaris van Kring Noord: a.penninga@hethogeland.nl

  De tweede en de derde module van de cursus Kennismaken met Rekenkamer Werk vinden plaats op vrijdag 21 mei en vrijdag 4 juni. In beide gevallen zal met het oog op Corona worden gekozen voor een digitale vorm. De kick-off en de eerste module hebben nog in een fysieke vorm plaats kunnen vinden.


Kring Oost/Twente

 • Voorzitter
  Dhr. P. de Jong
 • Contactpersoon
  Dhr. Meriam Lutjann
 • E-mail
  m.lutjann@almelo.nl
 • Telefoonnummer
  0546-541765

Kennisplatform Limburgse Rekenkamer(commissie)s

 • Voorzitter
  Deze kring heeft geen formele voorzitter
 • Contactpersoon
  Arno Vestjens
 • E-mail
  arnovestjens@roermond.nl

Kring Kennemerland

 • Voorzitter
  Deze kring heeft geen formele voorzitter
 • Contactpersoon
  Mw. Ans Hoenderdos
 • E-mail
  hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
 • Telefoonnummer
  020-5818585

Kring Flevoland

 • Voorzitter
  Dhr. Robert Douma
 • Contactpersoon
  Mw. Patricia Nieuwenhuis
 • E-mail
  pb.nieuwenhuis@lelystad.nl
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.