Skip to main content

Kringen

Platforms waarop aspecten van rekenkamerwerk door leden met elkaar besproken worden

De kringen van de NVRR zijn bij uitstek de platforms waarop alle aspecten van het rekenkamerwerk door de leden met elkaar besproken (kunnen) worden. De onderstaande kringen zijn actief, ieder in hun eigenheid en naar rato van de behoefte.

Nieuwe regeling voor financiële ondersteuning kringen in 2022

Het bestuur van de NVRR heeft recent in de vergadering in april de regels voor de financiële ondersteuning van de kringen voor 2022 vastgesteld. Het bedrag dat we hiervoor beschikbaar hebben is afkomstig uit de subsidie van Binnenlandse Zaken. Voor 2022 is de expliciete keuze gemaakt om de Waterkring extra te ondersteunen, zodat zij hun kennis en expertise kunnen inzetten om zo de nieuwe rekenkamers binnen de waterschapswereld op een zachte manier te laten landen. Met de nieuwe regeling voor 2022, komt de regeling zoals deze voor 2021 gold te vervallen.

Voor 2022 heeft het bestuur het volgende besloten:

 1. Voor de activiteiten van de Waterkring is een bedrag van €1600 gereserveerd;
 2. De overige €2000 zal voor de andere kringen worden gereserveerd;
 3. De NVRR bepaalt op basis van het plan voor de activiteit wat de financiële bijdrage zal zijn, dit zal echter nimmer meer dan €400 zijn;
 4. Dit alles zolang de voorraad strekt;
 5. Hiermee komt de regeling zoals deze voor 2021 te vervallen.
DocumentKringDownload
Handreiking kringen
Algemeen
Download document
Verslag bijeenkomst 28 januari 2020
Landelijke Kenniskring
Download document

Landelijke Kenniskring

Voormalig Kring Secretarissen & Onderzoekers

 • Voorzitter

  Mw. Birgitta Dolfing

 • E-mail

  b.dolfing@zutphen.nl

 • Telefoonnummer

  06-20401522


Holland Rijnland

 • Contactpersoon

  Mw. Marije van den Berg

 • E-mail
  marije@democratieinuitvoering.nl

Kring G4

 • Voorzitter

  Dhr. Manus Twisk, Rekenkamer Den Haag

 • Contactpersoon

  Mw. Sophie Henken (secretaris G4-bestuurdersoverleg)

 • E-mail
 • Telefoonnummer

  +3119268784


Kring Provinciale Rekenkamers

 • Voorzitter
  Deze kring heeft geen formele voorzitter
 • Contactpersoon
  Dhr. Linze Schaap
 • E-mail
  hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
 • Telefoonnummer
  020-5818585

Waterkring

 • Voorzitter, contact NVRR

  Dhr. Joost van de Beek, joostvandebeek@gmail.com

 • Secretaris/Penningmeester, contact Unie van Waterschappen
  Dhr. Johan Hessing
 • Bestuursleden

  Dhr. Jeroen Achten
  Mw. Judith Calmeyer Meijburg
  Mw. Renske Keur
  Dhr. Jan Langelaar


Kring Noord

 • Voorzitter

  Dhr. Linze Schaap

 • Contactpersoon
  Mw. Agnes Penninga
 • E-mail
  kringnoord@nvrr.nl
 • Bijeenkomst Kring Noord 11 juni 2021

  Op 11 juni heeft een bijeenkomst van Kring Noord plaatsgevonden met als thema: gezamenlijk rekenkameronderzoek naar interbestuurlijk bestuur.

 • Najaarsconferentie Kring Noord 26 november 2021
 • Handreikingen

Kring Oost/Twente

 • Voorzitter
  Dhr. P. de Jong
 • Contactpersoon
  Mevr. Meriam Lutjann
 • E-mail
  m.lutjann@almelo.nl
 • Telefoonnummer
  0546-541765

Kennisplatform Limburgse Rekenkamer(commissie)s

 • Voorzitter
  Deze kring heeft geen formele voorzitter
 • Contactpersonen

  Dhr. Arno Vestjens, arnovestjens@roermond.nl
  Mevr. Angelique Hubens, hubens@ahadata.nl


Kring Kennemerland

 • Voorzitter
  Deze kring heeft geen formele voorzitter
 • Contactpersoon
  Mw. Ans Hoenderdos
 • E-mail
  hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
 • Telefoonnummer
  020-5818585

Kring Flevoland

 • Voorzitter
  Dhr. Robert Douma
 • Contactpersoon
  Mw. Patricia Nieuwenhuis
 • E-mail
  pb.nieuwenhuis@lelystad.nl

Kring Zeeland

 • Voorzitter
  Mevr. mr. Marloes van Rijswijk – van Mook
 • E-mail
  rekenkamer@zeeland.nl
 • Telefoonnummer
  0118-631841