Kringen

Platforms waarop aspecten van rekenkamerwerk door leden met elkaar besproken worden

De kringen van de NVRR zijn bij uitstek de platforms waarop alle aspecten van het rekenkamerwerk door de leden met elkaar besproken (kunnen) worden. De onderstaande kringen zijn actief, ieder in hun eigenheid en naar rato van de behoefte.

Mogelijkheid voor financiële ondersteuning van de kringen

Om samenwerking binnen de vereniging te bevorderen biedt de NVRR financiële middelen voor ondersteuning aan.  De ondersteuning kan op een tweetal gebieden worden verleend. Hieronder wordt uitgelegd onder welke voorwaarden dat kan.

Financiering voor strategische ontwikkelingen
NVRR-kringen kunnen een financiële bijdrage krijgen voor de strategische ontwikkeling van een kring. Om in aanmerking te komen geldt dat kringen zich hebben aangemeld bij de NVRR als kring (of regionaal overleg, etc), voor het merendeel bestaan uit NVRR-leden en waarbij een van de deelnemers, zijnde een NVRR-lid, verantwoordelijk is voor aanvraag en verantwoording draagt voor de financiële bijdrage. De strategische ontwikkeling van de kring dient gericht te zijn op de NVRR-doelstelling voor kringen: het versterken van de deelnemers door het onderling uitwisselen van informatie, kennis en ervaring. Om in aanmerking te komen dient een aanvraag te worden ingediend met daarin in elk geval:

 1. het doel;
 2. de werkzaamheden;
 3. de beoogde resultaten;
 4. een kostenraming;
 5. daarnaast dient de besteding door middel van facturen te worden aangetoond.

  De bijdrage van de NVRR is maximaal € 1.500 per kring en in totaal is € 5.000 voor alle kringen gezamenlijk beschikbaar. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en “zolang de voorraad strekt”. Indienen kan via info@nvrr.nl en dient voor 1 december 2021 te gebeuren.

  Financiering voor organisatorische zaken
  Kringen van de NVRR kunnen daarnaast ook een beroep doen op financiële middelen vanuit de NVRR voor ondersteuning bij operationele en organisatorische zaken. Denk aan het organiseren door een kring van een symposium of een webinar, waarvoor bijvoorbeeld secretariële, administratieve of technische ondersteuning wordt ingehuurd. Per kring is op jaarbasis hiervoor € 500 beschikbaar. 

  Voorwaarden voor toekenning van deze middelen zijn:

  1. De aanvrager namens de kring is lid van de NVRR en is verantwoordelijk voor besteding en verantwoording;
  2. De middelen zijn bestemd voor ondersteuning bij operationele en organisatorische zaken;
  3. Besteding van de middelen kan door middel van facturen worden aangetoond;
  4. Verantwoording aan de NVRR over de inzet van de middelen gebeurt schriftelijk door de aanvrager en binnen 8 weken nadat de activiteit is gehouden waarvoor de middelen zijn aangevraagd.
  5. Toekenning van de middelen gebeurt eerst als voorschot, definitieve toekenning geschiedt achteraf op basis van de verantwoording.

  Aanvragen kunnen worden ingediend bij info@nvrr.nl. Het streven is om aanvragen binnen 3 werkdagen te beoordelen en de indiener te informeren. Ook deze aanvragen dienen voor 1 december te worden ingediend.

  DocumentKringDownload
  Handreiking kringen
  Algemeen
  Download document
  Verslag bijeenkomst 28 januari 2020
  Landelijke Kenniskring
  Download document

  Landelijke Kenniskring

  Voormalig Kring Secretarissen & Onderzoekers

  • Voorzitter
   Mw. Tineke van den Biggelaar
  • E-mail
   t.vd.biggelaar@eindhoven.nl
  • Telefoonnummer
   040-2382101
  • Bijeenkomst 1 juli 2021

   Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces op donderdag 1 juli van 9.30 -11 u.

   De recentste NVRR nieuwsbrief meldt de special van het tijdschrift Bestuurskunde (juni’21) over decentraal rekenkameronderzoek.

   Een prachtige aanleiding voor de kenniskring waarbij twee van de auteurs, Klaartje Peters en Arjan Kok met ons reflecteren op de volgende boeiende onderwerpen:

   Klaartje Peters gaat nader in op het overzichtsartikel met o.a. het doel van het rekenkamerwerk, verantwoording in de politiek bestuurlijke context en de effectiviteit van ons werk. 

   Arjan Kok gaat in op rechtmatigheidsonderzoek door rekenkamers en hoe dat onderzoek zich verhoudt tot de rechtmatigheidscontrole door de accountant en tot de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording van het college van B en W.

   Weer een mooie gelegenheid om collegiaal inzichten te delen. Graag je aanmelding bij info@nvrr.nl voor de teamslink die je van te voren ontvangt.

   Contactpersoon: t.vd.biggelaar@eindhoven.nl


  Kring G4

  • Voorzitter
   Dhr. P. Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam
  • Contactpersoon
   Dhr. I. Koetsier
  • E-mail
   i.koetsier@rekenkamer.rotterdam.nl
  • Telefoonnummer
   010-4893524

  Kring Provinciale Rekenkamers

  • Voorzitter
   Deze kring heeft geen formele voorzitter
  • Contactpersoon
   Mw. Ans Hoenderdos
  • E-mail
   hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
  • Telefoonnummer
   020-5818585

  Waterkring

  • Voorzitter

   Dhr. A. Hengeveld

  • E-mail

   a.hengeveld@ziggo.nl

  • Bestuursleden
   Mevrouw M. Buitenkamp
   Mevrouw J. Calmeyer Meijburg
   Dhr. J. Hessing
   Dhr. J. Langelaar
   Dhr. P. Pieters

  Kring Noord

  • Voorzitter

   Linze Schaap

  • Contactpersoon
   Mw. Agnes Penninga
  • E-mail
   kringnoord@nvrr.nl
  • Bijeenkomst Kring Noord 11 juni 2021

   Op 11 juni heeft een bijeenkomst van Kring Noord plaatsgevonden met als thema: gezamenlijk rekenkameronderzoek naar interbestuurlijk bestuur.

  • Najaarsconferentie Kring Noord 26 november 2021
  • Handreikingen

  Kring Oost/Twente

  • Voorzitter
   Dhr. P. de Jong
  • Contactpersoon
   Dhr. Meriam Lutjann
  • E-mail
   m.lutjann@almelo.nl
  • Telefoonnummer
   0546-541765

  Kennisplatform Limburgse Rekenkamer(commissie)s

  • Voorzitter
   Deze kring heeft geen formele voorzitter
  • Contactpersoon
   Arno Vestjens
  • E-mail
   arnovestjens@roermond.nl

  Kring Kennemerland

  • Voorzitter
   Deze kring heeft geen formele voorzitter
  • Contactpersoon
   Mw. Ans Hoenderdos
  • E-mail
   hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
  • Telefoonnummer
   020-5818585

  Kring Flevoland

  • Voorzitter
   Dhr. Robert Douma
  • Contactpersoon
   Mw. Patricia Nieuwenhuis
  • E-mail
   pb.nieuwenhuis@lelystad.nl
  Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

  Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

  Telefoon: 085 - 225 02 75
  E-mail: info@nvrr.nl
  Start live-chat

  Website door Interactie Groep.