Skip to main content

Aanmeldformulier lidmaatschap

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Rekenkamers en rekenkamercommissies kunnen lid worden van de NVRR. Het lidmaatschap wordt namens de rekenkamer of rekenkamercommissie uitgeoefend door de voorzitter. De voorzitter heeft in de ledenvergadering formeel stemrecht stemrecht – hij of zij kan zich daarvoor laten vervangen door een ander lid van de desbetreffende rekenkamer of rekenkamercommissie. Alle andere leden zijn altijd welkom.