Beheerplannen in uitvoering

30-05-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000362
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de functie van de beheerplannen, thans en in de toekomst?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Met beheerplannen zijn omvangrijke bedragen gemoeid. Jaarlijks wordt een substantieel bedrag aan voorziening(en) toegevoegd. Onderzocht is of de beheerplannen voldoen aan de toegekende functie en of er verbeteringen mogelijk zijn.
Rapport document