Leren om mee te kunnen doen - Basiseducatie voor volwassenen: taal, rekenen en digitale vaardigheden

15-10-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Utrecht
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de resultaten van het Utrechtse beleid om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheid) van volwassen inwoners te vergroten?
Gericht op
Stad Utrecht, werkveld basiseducatie, participatie
Samenvatting
De gemeente Utrecht doet veel aan basiseducatie voor volwassenen en besteedt substantieel eigen middelen. De gemeente behaalt een aantal van haar ambities, maar bereikt niet de hele doelgroep en heeft beperkt inzicht in de effecten van haar beleid.
Rapport document