Voor wie

Voorzitters, leden en medewerkers van rekenkamers en rekenkamercommissies kunnen lid worden van de NVRR. Het lidmaatschap wordt namens de rekenkamer of rekenkamercommissie uitgeoefend door de voorzitter. De voorzitter heeft in de ledenvergadering formeel stemrecht. Alle andere leden zijn altijd welkom.

Waterschappen

De contributie voor waterschappen wordt vastgesteld op basis van de contributie voor een inwonersaantal tussen de 50 en 100.000 inwoners, ongeacht de grootte van het waterschap.

Contributieverhoging

Jaarlijks kan het bestuur, tijdens de ALV, aan de leden voorleggen in te stemmen met een contributieverhoging.

Aanmeldformulier

Het formulier zal binnenkort worden toegevoegd.