Persbericht rapport Projectmanagement Coevorden

26-06-2013 | Nieuwsbericht
Sinds 2008 beheerst de gemeente Coevorden strategische projecten steeds beter. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kunnen echter hun samenspel nog verbeteren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de manier waarop de gemeente Coevorden strategische projecten aanpakt. Vooral in de periode tot 2008 ontbrak het de gemeente aan ervaring en elementaire expertise om grote opgaven op een professionele manier aan te pakken. Dit leidde tot onnodige schade. Ten eerste was de afronding van de projecten Nieuwbouw Gemeentehuis en Holwert-Zuid later, duurder en op onderdelen anders dan gepland. Ten tweede, in het huidige gebrek aan keuzevrijheid in het project Holwert-Zuid, als gevolg van eerder vastgelegde verplichtingen. Ten derde, bij het beeld van de gemeenteraad over gemeentelijke projecten. Deze problemen in het heden hadden voorkomen kunnen worden door vanaf het begin de algemene beginselen van projectmanagement toe te passen. Ten eerste, door projecten goed in fasen op te delen en ze zo overzichtelijk te maken. En ten tweede, door niet die fasen door elkaar te laten lopen maar door een fase compleet af te ronden en de opdrachtgevers (dat zijn de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders) bewust te laten besluiten over de overgang naar de volgende fase. De Rekenkamercommissie Coevorden doet in het rapport drie aanbevelingen aan de gemeente. De aanbevelingen zijn in grote lijn dat ten eerste de gemeente haar beleid voor projectmatig werken en de toepassing daarvan moet verbeteren. Ten tweede, dat het samenspel tussen college en raad beter moet, zodat de raad beter kan sturen. Het college dient bij strategische projecten de raad in zijn besluitvorming te ondersteunen door meer kaderstellende voorstellen voor te leggen. De raad op zijn beurt moet het college meer daarnaar vragen. Ten derde, dat de gemeente bij strategische projecten in een zo vroeg mogelijk stadium de opgave zo overzichtelijk mogelijk moet maken.

Meer informatie