Denkkracht Utrecht publiceert adviesdocument over innovatie in rekenkameronderzoek

21-11-2017 | Nieuwsbericht

Op 30 september organiseerde Denkkracht Utrecht een 'DenkkrachtCentrale' over innovatie in rekenkameronderzoek. In deze bijeenkomst kwamen vragen aan de orde zoals:

  1. Hoe kan het draagvlak en de impact van de rapporten van rekenkamers worden vergroot?
  2. Hoe is te komen tot algemene kwaliteitsstandaarden voor rekenkameronderzoek?
  3. Wat zijn (andere) manieren om een rekenkamer in te richten met toename van onderzoekscapaciteit en behoud van lokale binding en autonomie?

De resultaten van deze bijeenkomst is een adviesdocument aan de NVRR, die het belangrijk vindt om het debat over publieke verantwoording op een innovatieve manier te intensiveren. Het filmisch verslag van de bijeenkomst kunt u hier bekijken.