VNG richt Fonds tekortgemeenten op

28-06-2018 | Nieuwsbericht

Het besluit om een Fonds tekortgemeenten in te richten is goedgekeurd tijdens de ALV van de VNG op 27 juni. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels gecompenseerd.

Het voorstel tekortgemeenten betreft:

  • Oprichting van een fonds voor gemeenten met significante tekorten
  • Instelling van een onafhankelijke commissie die de aanvragen toetst
  • De eenmalige uitname van € 100 miljoen uit de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de voeding van het Fonds tekortgemeenten (ook het Rijk draagt € 100 miljoen bij).

Aanvragen en commissie
Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend, tot en met uiterlijk 15 september. Deze aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarin zitten Marco Florijn en Mariette van Leeuwen (beide oud-wethouders) en Kees Vendrik (oud-lid van de Algemene Rekenkamer en econoom bij de Triodos Bank).

Themapagina Fonds tekortgemeenten
Op deze pagina vindt u het format voor de aanvraag. Ook vindt u daar antwoorden op veel gestelde vragen. Deze lijst met QenA´s wordt bijgewerkt aan de hand van binnenkomende vragen.

Meer informatie
Ledenbrief inclusief voorstel en criteria governance Fonds