Rapport werkgroep versterking lokale rekenkamers openbaar

03-06-2019 | Nieuwsbericht

Rapportage over de inzichten van de Werkgroep lokale rekenkamers. Deze werd in april 2018 door de minister van BZK ingesteld om rekenkamers in gemeenten te versterken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/16/werkgroep-lokale-rekenkamers