Skip to main content

Offerteverzoek Meta-analyse energietransitie

Gepubliceerd op:
maandag 08-04-2024

Offerteverzoek Meta-analyse energietransitie

De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied van rekenkameronderzoek. We constateren dat veel overheden bezig zijn met dezelfde onderwerpen, omdat immers heel vaak dezelfde vraagstukken op decentraal niveau spelen. We zien ook dat overheden steeds meer van elkaar (willen) leren. Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie op decentraal niveau, die met de metadossiers systematisch wordt gebundeld en ontsloten. De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers zelf, maar ook voor andere partijen die in het betreffende onderwerp geïnteresseerd zijn.

De kennis van rekenkamers in de metadossiers kan een helikopterview bieden op een beleidsterrein. Welk inzicht in het beleidsveld leveren al die rekenkameronderzoeken op? Zo verwachten we van een analyse op de metadossiers bijvoorbeeld te weten te komen welke vraagstukken door rekenkamers worden geadresseerd die wellicht niet op decentraal niveau kunnen worden opgelost. We verwachten daarnaast dat de meta-analyse leidt tot handvatten voor vervolgonderzoek door rekenkamers.

Hierbij verzoeken we onderzoekers en onderzoeksbureaus om een offerte in te dienen voor een zogenoemde analyse van het metadossier energietransitie. Het metadossier bevat de aanpak, onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen van 40 rekenkamerrapporten (zie metadossierenergietransitie.nvrr.nl), het verzoek aan de onderzoeker is tevens de rapporten die na het opstellen van het metadossier opgeleverd zijn te betrekken.

We verwachten van de onderzoeker dat deze aantoonbare kennis heeft van het beleidsveld energietransitie. Kennis van rekenkameronderzoeken is een pré. Opbrengst van het onderzoek is een rapport met een diepgaande analyse van de rekenkamerrapporten in het metadossier en aanvullend recent verschenen rekenkamerrapporten over energietransitie. Ook is de opbrengst een handreiking voor onderzoek naar energietransitie en een overzicht van relevante beleidsontwikkelingen rond energietransitie. De looptijd van het onderzoek is 3 maanden. Nadere informatie op te vragen via info@nvrr.nl. Offertes voor 17 april ook op dat mailadres in te dienen.